Anasayfa
 
ABESE (080)
ÂDİYÂT (100)
AHKÂF (046)
AHZÂB (033)
A'LÂ (087)
ALAK (096)
ÂLİ İMRÂN (003)
ANKEBÛT (029)
A'RÂF (007)
ASR (103)
BAKARA (002)
BELED (090)
BEYYİNE (098)
BURÛC (085)
CÂSİYE (045)
CİNN (072)
CUMA (062)
DUHÂ (093)
DUHÂN (044)
EN'ÂM (006)
ENBİYÂ (021)
ENFÂL (008)
FÂTIR (035)
FÂTİHA (001)
FECR (089)
FELAK (113)
FETİH (048)
FÎL (105)
FURKÂN (025)
FUSSİLET (041)
GÂŞİYE (088)
HACC (022)
HADÎD (057)
HÂKKA (069)
HAŞR (059)
HİCR (015)
HUCURÂT (049)
HÛD (011)
HUMEZE (104)
İBRÂHÎM (014)
İHLÂS (112)
İNFİTÂR (082)
İNSÂN (DEHR) (076)
İNŞİKAK (084)
İNŞİRÂH (ŞERH) (094)
İSRÂ (017)
KADR (KADİR) (097)
KAF (050)
KÂFİRÛN (109)
KALEM (068)
KAMER (054)
KÂRİA (101)
KASAS (028)
KEHF (018)
KEVSER (108)
KIYÂME (075)
KUREYŞ (106)
LEYL (092)
LOKMÂN (031)
MÂİDE (005)
MÂÛN (107)
MEÂRİC (070)
MERYEM (019)
MUCÂDELE (058)
MUDDESSİR (074)
MUHAMMED (047)
MULK (067)
MU'MİN (040)
MU'MİNÛN (023)
MUMTEHİNE (060)
MUNÂFİKÛN (063)
MURSELÂT (077)
MUTAFFİFÎN (083)
MUZZEMMİL (073)
NAHL (016)
NÂS (114)
NASR (110)
NÂZİÂT (079)
NEBE (078)
NECM (053)
NEML (027)
NİSÂ (004)
NÛH (071)
NÛR (024)
RA'D (013)
RAHMÂN (055)
RÛM (030)
SÂD (038)
SAFF (061)
SÂFFÂT (037)
SEBE (034)
SECDE (032)
ŞEMS (091)
ŞUARÂ (026)
ŞÛRÂ (042)
TÂHÂ (020)
TAHRÎM (066)
TALÂK (065)
TÂRIK (086)
TEBBET (MESED) (111)
TEGÂBUN (064)
TEKÂSUR (102)
TEKVÎR (081)
TEVBE (009)
TÎN (095)
TÛR (052)
VÂKIA (056)
YÂSÎN (036)
YÛNUS (010)
YÛSUF (012)
ZÂRİYÂT (051)
ZİLZÂL (099)
ZUHRÛF (043)
ZUMER (039)
Kuran-ı Kerim Tefsiri
Görsel Eserler Kitapları Hayatı
Hiç kimse İslam'ın 5 şartı ile cennete giremez.
Günümüzde insanlar İslam'ın 5 şartı ile cennete gideceklerini zannediyorlar. Hiç kimse İslam'ın 5 şartı ile cennete giremez. Çünkü İslam'ın 5 şartı arasında Allah'a ulaşmayı dilemek yoktur. Ama Allahu Teala açık bir şekilde Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin gideceği yerin cehennem olduğunu söylüyor.

Allahu Teala Yunus suresinin 7. ve 8. ayetlerinde diyor ki: "Muhakkak ki onlar, bize ulaşmayı dilemezler ve dünya hayatından razıdırlar ve onunla tatmin olurlar, onlar ayetlerimizden gafil olanlardır ve onların gidecekleri yer, kazandıkları itibariyle ateştir."
Öyleyse insanlar Allah'ın açıkça bildirdiği üzere ya Allah'a ulaşmayı dileyeceklerdir, cehennemden kurtulacaklardır, yada dilemeyeceklerdir, o zaman gidecekleri yer cehennemdir.

İMAM İSKENDER ALİ MİHR
Allah için yaşamak Allah'a ulaşmayı dilemekle mümkündür. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyen kişilerin gideceği yer cennettir. Allahu Teala insanları o kadar çok seviyor ki; sadece tek bir dilekle cennete girmelerini sağlamıştır ve bunu garanti altına almıştır. Allahu Teala Şura suresinin 13. ayetinde şöyle buyuruyor: "kim Bize ulaşmayı dilerse, Biz onu Kendimize ulaştırırız." Rad suresinin 27. ayetinde de bu garanti tekrarlanmaktadır.

İşte kişinin talebi, işte Allah'ın yardımı ve sonuç: "1 tek dilek (Allah'a ulaşmayı dilemek) bir insanı Allah'ın cennetine mutlaka ulaştırır."

Allahu Teala'nın hepinizi hem cennet, hem dünya saadetine ulaştırması dilek ve dualarımızla

İmam İskender Ali MİHR

e-bülten üyeliği
Kuran-ı Kerim Tefsiri

Kur'an-ı Kerim Lafzı ve Ruhu isimli İmam İskender Ali MİHR tefsirini bilgisayarınıza download etmek için burayı tıklayınız. 
Kuran-ı Kerim Tefsiri

Hidayet bugünkü din adamları tarafından nasıl gizlenmiş ve saptırılmıştır? İmam İskender Ali Mihr'in 19 cilt, 8.515 sayfalık kelime kelime açıklamalı Kur'an tefsirinde Kur'an hakikatlerini lafzı ve ruhuyla öğrenebilirsiniz. 
Son Kitabı
Kur'an'daki İslam Tasavvuf ve Mutluluk