Anasayfa
 
ABESE (080)
ÂDİYÂT (100)
AHKÂF (046)
AHZÂB (033)
A'LÂ (087)
ALAK (096)
ÂLİ İMRÂN (003)
ANKEBÛT (029)
A'RÂF (007)
ASR (103)
BAKARA (002)
BELED (090)
BEYYİNE (098)
BURÛC (085)
CÂSİYE (045)
CİNN (072)
CUMA (062)
DUHÂ (093)
DUHÂN (044)
EN'ÂM (006)
ENBİYÂ (021)
ENFÂL (008)
FÂTIR (035)
FÂTİHA (001)
FECR (089)
FELAK (113)
FETİH (048)
FÎL (105)
FURKÂN (025)
FUSSİLET (041)
GÂŞİYE (088)
HACC (022)
HADÎD (057)
HÂKKA (069)
HAŞR (059)
HİCR (015)
HUCURÂT (049)
HÛD (011)
HUMEZE (104)
İBRÂHÎM (014)
İHLÂS (112)
İNFİTÂR (082)
İNSÂN (DEHR) (076)
İNŞİKAK (084)
İNŞİRÂH (ŞERH) (094)
İSRÂ (017)
KADR (KADİR) (097)
KAF (050)
KÂFİRÛN (109)
KALEM (068)
KAMER (054)
KÂRİA (101)
KASAS (028)
KEHF (018)
KEVSER (108)
KIYÂME (075)
KUREYŞ (106)
LEYL (092)
LOKMÂN (031)
MÂİDE (005)
MÂÛN (107)
MEÂRİC (070)
MERYEM (019)
MUCÂDELE (058)
MUDDESSİR (074)
MUHAMMED (047)
MULK (067)
MU'MİN (040)
MU'MİNÛN (023)
MUMTEHİNE (060)
MUNÂFİKÛN (063)
MURSELÂT (077)
MUTAFFİFÎN (083)
MUZZEMMİL (073)
NAHL (016)
NÂS (114)
NASR (110)
NÂZİÂT (079)
NEBE (078)
NECM (053)
NEML (027)
NİSÂ (004)
NÛH (071)
NÛR (024)
RA'D (013)
RAHMÂN (055)
RÛM (030)
SÂD (038)
SAFF (061)
SÂFFÂT (037)
SEBE (034)
SECDE (032)
ŞEMS (091)
ŞUARÂ (026)
ŞÛRÂ (042)
TÂHÂ (020)
TAHRÎM (066)
TALÂK (065)
TÂRIK (086)
TEBBET (MESED) (111)
TEGÂBUN (064)
TEKÂSUR (102)
TEKVÎR (081)
TEVBE (009)
TÎN (095)
TÛR (052)
VÂKIA (056)
YÂSÎN (036)
YÛNUS (010)
YÛSUF (012)
ZÂRİYÂT (051)
ZİLZÂL (099)
ZUHRÛF (043)
ZUMER (039)
Kuran-ı Kerim Tefsiri
Görsel Eserler Kitapları Hayatı
 

(3) ÂLİ İMRÂN Suresi

Âyet - 64

قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْاْ إِلَى كَلَمَةٍ سَوَاء بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلاَّ نَعْبُدَ إِلاَّ اللّهَ وَلاَ نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلاَ يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضاً أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللّهِ فَإِن تَوَلَّوْاْ فَقُولُواْ اشْهَدُواْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ
Kul yâ ehlel kitâbi teâlev ilâ kelimetin sevâin beynenâ ve beynekum ellâ na’bude illâllâhe ve lâ nuşrike bihî şey’en ve lâ yettehize ba’dunâ ba’den erbâben min dûnillâh(dûnillâhi), fe in tevellev fe kûlûşhedû bi ennâ muslimûn(muslimûne).
De ki: “Ey Kitab Ehli! Sizinle bizim aramızda aynı olan bir kelimeye (Tevhit sözüne) geliniz. Allah’tan başkasına kul olmayalım ve O’na hiçbir şeyi şirk (ortak) koşmayalım ve bir kısmımız, bazılarını, Allah’tan başka Rab’ler edinmesinler.” Bundan sonra eğer dönerlerse, o zaman; “Bizim müslüman olduğumuza (teslim olduğumuza) şahit olun” deyiniz.
İMAM İSKENDER ALİ MİHR
 
1.kul: de, söyle
2.yâ ehle el kitâbi: ey kitap ehli (yahudiler ve hristiyanlar)
3.teâlev: gelin
4.ilâ kelimetin: bir kelimeye, bir söze
5.sevâin: eşit, müsavi, aynı, bir
6.beyne-nâ: bizim aramızda
7.ve beyne-kum: ve sizin aranızda
8.ellâ na'bude: kul olmayalım
9.illâ allâhe: Allah'dan başka
10.ve lâ nuşrike: ve şirk, ortak koşmayalım
11.bi-hî şey'en: ona bir şeyi
12.ve lâ yettehize: ve edinmeyelim
13.ba'du-nâ: bir kısmımız
14.ba'den: bazıları
15.erbâben: Rab'ler
16.min dûni allâhi: Allah'tan başka
17.fe in tevellev: bundan sonra eğer, dönerse
18.fe kûlû: o zaman deyiniz, söyleyiniz
19.uşhedû: şahit olun
20.bi ennâ: bizim ... olduğumuza
21.muslimûne: müslümanlar, teslim olanlar
ÂLİ İMRÂN SURESİ 64. AYET AÇIKLAMASI

Bismillâhirrahmânirrahîm

İslâm ve teslim kelimesi aynı kökten gelir: Sin, Lâm ve Mim. Ruhun, fizik bedenin, nefsin, iradenin Allah'a teslimi. Allahû Tealâ burada, dünyanın en çok ihtiyaç duyduğu, dînlerin birleştirilmesi konusunda müşterek olan noktayı işaret ediyor: Allah'a teslim olmak.

51/ZÂRİYÂT-56: Ve mâ halaktul cinne vel inse illâ li ya'budûni.
Ve Ben, insanları ve cinleri (başka bir şey için değil, sadece) Bana kul olsunlar diye yarattım.

Ruhu Allah'a teslim etmekle Allah'a evvab kul olunur (22. basamak). Fizik vücudu Allah'a teslim etmekle Allah'a muhsin kul olunur. Nefsi Allah'a teslim etmekle muhlis kul olunur. Iradeyi de Allah'a teslim edince salih kul olunur.

Bütün dînlerin müşterek hususu budur. Hz. Musa ve O'na tâbî olanlar (yahudiler), Hz. İsa ve O'na tâbî olanlar (hristiyanlar), Hz. Muhammed Mustafa (S.A.V)'e tâbî olanlar (müslümanlar) da Allah'a teslim olmuşlardır. Aynı şartlara tâbî olmuşlar, evvelâ Allah'a ulaşmayı dilemişler, sonra peygamberlerine (nebîlerine) tâbî olmuşlardır. Sonra ruhlarını, sonra fizik vücutlarını, sonra nefslerini, sonra da iradelerini Allah'a teslim etmişlerdir. Hz. Yâkub'tan, Hz. İbrâhîm'den, Hz. Lut'tan, Hz. Nuh'tan, hangi peygamberden bahsederse, mutlaka Allahû Tealâ o peygamberin ve ona tâbî olanların, Allah'a teslim olduklarını söylüyor.

Burada insanları, dînleri gelecek günlerde birbirine yaklaştıracak olan ipuçları, Allah'a teslim olma standartları var. Ruhen teslim, vechen teslim, nefsen teslim ve irade teslimi. Buradaki ifadeye göre bu teslimler kişiyi Allah'a kul eder. Ve bu âyet-i kerime bütün kitap sahiplerine, Allahû Tealâ'nın açık bir işaretini getirmektedir: Bütün sahâbe, Paygamber Efendimiz (S.A.V) ile birlikte Allah'a teslim olmuşlardır. Âli İmrân Suresinin 64. âyet-i kerimesi önemli bir gerçeği vurgular. Bunun bir tek kelime ile izahı, "teslim"dir.

İlgili linkler

  • "ÂLİ İMRÂN suresi, 64. ayeti" tefsiri (www.kurantefsiri.com)
  • "ÂLİ İMRÂN suresi, 64. ayeti" için 30 farklı Türkçe mealleri kıyasla
  • Hidayet ayetleri: 1/FÂTİHA-6, 2/BAKARA-18, 2/BAKARA-27, 2/BAKARA-46, 2/BAKARA-120, 2/BAKARA-156, 2/BAKARA-157, 2/BAKARA-213, 3/ÂLİ İMRÂN-20, 3/ÂLİ İMRÂN-73, 3/ÂLİ İMRÂN-101, 4/NİSÂ-58, 4/NİSÂ-175, 5/MÂİDE-16, 5/MÂİDE-35, 6/EN'ÂM-36, 6/EN'ÂM-87, 6/EN'ÂM-88, 6/EN'ÂM-154, 7/A'RÂF-40, 7/A'RÂF-181, 10/YÛNUS-7, 10/YÛNUS-25, 10/YÛNUS-26, 10/YÛNUS-35, 11/HÛD-29, 12/YÛSUF-108, 13/RA'D-21, 13/RA'D-22, 13/RA'D-25, 13/RA'D-27, 13/RA'D-36, 16/NAHL-9, 16/NAHL-121, 17/İSRÂ-15, 18/KEHF-17, 18/KEHF-110, 20/TÂHÂ-75, 20/TÂHÂ-82, 22/HACC-24, 23/MU'MİNÛN-60, 24/NÛR-42, 25/FURKÂN-57, 25/FURKÂN-71, 26/ŞUARÂ-78, 28/KASAS-56, 29/ANKEBÛT-5, 29/ANKEBÛT-23, 29/ANKEBÛT-26, 29/ANKEBÛT-69, 30/RÛM-8, 30/RÛM-31, 31/LOKMÂN-15, 32/SECDE-13, 32/SECDE-24, 33/AHZÂB-21, 34/SEBE-6, 35/FÂTIR-18, 38/SÂD-44, 39/ZUMER-17, 39/ZUMER-18, 39/ZUMER-23, 39/ZUMER-54, 40/MU'MİN-13, 40/MU'MİN-38, 40/MU'MİN-66, 41/FUSSİLET-33, 41/FUSSİLET-54, 42/ŞÛRÂ-13, 42/ŞÛRÂ-47, 43/ZUHRÛF-14, 47/MUHAMMED-5, 50/KAF-8, 51/ZÂRİYÂT-50, 70/MEÂRİC-32,