Anasayfa
 
ABESE (080)
ÂDİYÂT (100)
AHKÂF (046)
AHZÂB (033)
A'LÂ (087)
ALAK (096)
ÂLİ İMRÂN (003)
ANKEBÛT (029)
A'RÂF (007)
ASR (103)
BAKARA (002)
BELED (090)
BEYYİNE (098)
BURÛC (085)
CÂSİYE (045)
CİNN (072)
CUMA (062)
DUHÂ (093)
DUHÂN (044)
EN'ÂM (006)
ENBİYÂ (021)
ENFÂL (008)
FÂTIR (035)
FÂTİHA (001)
FECR (089)
FELAK (113)
FETİH (048)
FÎL (105)
FURKÂN (025)
FUSSİLET (041)
GÂŞİYE (088)
HACC (022)
HADÎD (057)
HÂKKA (069)
HAŞR (059)
HİCR (015)
HUCURÂT (049)
HÛD (011)
HUMEZE (104)
İBRÂHÎM (014)
İHLÂS (112)
İNFİTÂR (082)
İNSÂN (DEHR) (076)
İNŞİKAK (084)
İNŞİRÂH (ŞERH) (094)
İSRÂ (017)
KADR (KADİR) (097)
KAF (050)
KÂFİRÛN (109)
KALEM (068)
KAMER (054)
KÂRİA (101)
KASAS (028)
KEHF (018)
KEVSER (108)
KIYÂME (075)
KUREYŞ (106)
LEYL (092)
LOKMÂN (031)
MÂİDE (005)
MÂÛN (107)
MEÂRİC (070)
MERYEM (019)
MUCÂDELE (058)
MUDDESSİR (074)
MUHAMMED (047)
MULK (067)
MU'MİN (040)
MU'MİNÛN (023)
MUMTEHİNE (060)
MUNÂFİKÛN (063)
MURSELÂT (077)
MUTAFFİFÎN (083)
MUZZEMMİL (073)
NAHL (016)
NÂS (114)
NASR (110)
NÂZİÂT (079)
NEBE (078)
NECM (053)
NEML (027)
NİSÂ (004)
NÛH (071)
NÛR (024)
RA'D (013)
RAHMÂN (055)
RÛM (030)
SÂD (038)
SAFF (061)
SÂFFÂT (037)
SEBE (034)
SECDE (032)
ŞEMS (091)
ŞUARÂ (026)
ŞÛRÂ (042)
TÂHÂ (020)
TAHRÎM (066)
TALÂK (065)
TÂRIK (086)
TEBBET (MESED) (111)
TEGÂBUN (064)
TEKÂSUR (102)
TEKVÎR (081)
TEVBE (009)
TÎN (095)
TÛR (052)
VÂKIA (056)
YÂSÎN (036)
YÛNUS (010)
YÛSUF (012)
ZÂRİYÂT (051)
ZİLZÂL (099)
ZUHRÛF (043)
ZUMER (039)
Kuran-ı Kerim Tefsiri
Görsel Eserler Kitapları Hayatı
 

(7) A'RÂF Suresi

Âyet - 26

يَا بَنِي آدَمَ قَدْ أَنزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُوَارِي سَوْءَاتِكُمْ وَرِيشًا وَلِبَاسُ التَّقْوَىَ ذَلِكَ خَيْرٌ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ
Yâ benî âdeme kad enzelnâ aleykum libâsen yuvârî sev’âtikum ve rîşâ(rîşâen) ve libâsut takvâ zâlike hayr(hayrun), zâlike min âyâtillâhi leallehum yezzekkerûn(yezzekkerûne).
Ey Âdemoğulları! Sizlere ayıp yerlerinizi gizleyip örtecek elbise ve süslenecek şeyler (elbise) ve takva elbisesini indirdik. Bu daha hayırlıdır. İşte bu Allah’ın âyetlerindendir. Böylece onlar tezekkür ederler.
İMAM İSKENDER ALİ MİHR
 
1.yâ benî âdeme: ey Âdemoğulları
2.kad enzel-nâ: indirdik
3.aleykum: size
4.libâsen: elbise
5.yuvârî: örter
6.sev'âti-kum: ayıp yerlerinizi
7.ve: ve
8.rîşâen: süs, ziynet eşyası
9.ve libâsu et takvâ: ve takva elbisesi
10.zâlike: bu, işte bu
11.hayrun: hayırlıdır, daha hayırlıdır
12.zâlike: bu, işte bu
13.min âyâti allâhi: Allah'ın âyetlerindendir
14.lealle-hum: umulur ki, böylece onlar
15.yezzekkerûne: tezekkür ederler
A'RÂF SURESİ 26. AYET AÇIKLAMASI

Bismillâhirrahmânirrahîm

Allahû Tealâ, burada çok önemli bir kavramdan söz ediyor: "Takva elbisesi"

Yedi tane takva elbisesi söz konusudur.

Allah, insanlardan seçer, onları Allah'a ulaşmayı dileme noktasına ulaştırır. Ve bunun üzerine insanlar, Allah'a ulaşmayı diledikleri zaman, Allahû Tealâ ilk takva elbisesini giydirir. Bu başlangıçtır.

Bir insan, oniki tane ihsan alarak mürşidine ulaşırsa ve mürşidin önünde diz çöküp tövbe ederse, mü'min takvaya ulaşır, ikinci takva elbisesini giyer.

Ruhunu Allah'a ulaştırır, teslim eder, üçüncü takva (vuslat) elbisesini giyer.

Fizik vücudunu Allah'a ulaştırması söz konusu değildir ama ahsen kılarak Allah'a teslim eder. Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özelliğe ulaştırır. Ve böylece dördüncü takva elbisesini giyer.

Nefsini Allah'a teslim eder, beşinci takva elbisesini giyer.

İrşada ulaşır, altıncı takva elbisesini giyer.

Ve iradesini Allah'a teslim eder, bihakkın takvanın sahibi olur, yedinci takva elbisesini giyer.

Bir kişi için (Devrin İmamı) imamlık takva elbisesi (İmamet Kıyafeti) söz konusudur.

Takva elbisesi öyle bir elbisedir ki; yedincisine ulaştığınız zaman artık elbisenin hiçbir açık tarafı kalmamıştır. Allahû Tealâ takva elbisesi ile şeytanın şu veya bu şekilde saldırıda bulunmasını engeller. Elbiseler vardır; ama bir de takva elbisesi vardır. Takva elbisesi bir zırh gibidir. Nasıl bir zırhın üzerine yağmur yağar ve oradan akar, gider ama içeriye giremezse, kademeler yükseldikçe, takva elbiseleri üst üste giyildikçe, günahları içeri bırakmayan bir özellik kazanır. Ve kişi ulûl'elbâb makamında hayrın sahibi olur. Artık günah işlemeyen bir hüviyete ulaşır. O iradesi ile daimî zikrin sahibi olduğu için Allah'ın emirlerine hep itaat eder. Yasak ettiği fiilleri de işlemez. Ve böylece takva elbisesinin daha beşincisinin devreye girdiği noktadaki ahsen takva da aynı standart içinde mütâlea edilir. Daha buradan itibaren kişi artık hep hayır kazanır. Ve şerrin o kişiye ulaşması söz konusu olmaz.

İşte bu takva elbisesi, kişinin bütün günahlardan kurtulduğu noktadaki hüviyetidir. Kişinin ne başkasına, ne de kendisine bir zararı dokunur. Kişinin davranışları dolayısıyla derecat kaybetmesi mümkün değildir.

İlgili linkler

  • "A'RÂF suresi, 26. ayeti" tefsiri (www.kurantefsiri.com)
  • "A'RÂF suresi, 26. ayeti" için 30 farklı Türkçe mealleri kıyasla
  • Hidayet ayetleri: 1/FÂTİHA-6, 2/BAKARA-18, 2/BAKARA-27, 2/BAKARA-46, 2/BAKARA-120, 2/BAKARA-156, 2/BAKARA-157, 2/BAKARA-213, 3/ÂLİ İMRÂN-20, 3/ÂLİ İMRÂN-73, 3/ÂLİ İMRÂN-101, 4/NİSÂ-58, 4/NİSÂ-175, 5/MÂİDE-16, 5/MÂİDE-35, 6/EN'ÂM-36, 6/EN'ÂM-87, 6/EN'ÂM-88, 6/EN'ÂM-154, 7/A'RÂF-40, 7/A'RÂF-181, 10/YÛNUS-7, 10/YÛNUS-25, 10/YÛNUS-26, 10/YÛNUS-35, 11/HÛD-29, 12/YÛSUF-108, 13/RA'D-21, 13/RA'D-22, 13/RA'D-25, 13/RA'D-27, 13/RA'D-36, 16/NAHL-9, 16/NAHL-121, 17/İSRÂ-15, 18/KEHF-17, 18/KEHF-110, 20/TÂHÂ-75, 20/TÂHÂ-82, 22/HACC-24, 23/MU'MİNÛN-60, 24/NÛR-42, 25/FURKÂN-57, 25/FURKÂN-71, 26/ŞUARÂ-78, 28/KASAS-56, 29/ANKEBÛT-5, 29/ANKEBÛT-23, 29/ANKEBÛT-26, 29/ANKEBÛT-69, 30/RÛM-8, 30/RÛM-31, 31/LOKMÂN-15, 32/SECDE-13, 32/SECDE-24, 33/AHZÂB-21, 34/SEBE-6, 35/FÂTIR-18, 38/SÂD-44, 39/ZUMER-17, 39/ZUMER-18, 39/ZUMER-23, 39/ZUMER-54, 40/MU'MİN-13, 40/MU'MİN-38, 40/MU'MİN-66, 41/FUSSİLET-33, 41/FUSSİLET-54, 42/ŞÛRÂ-13, 42/ŞÛRÂ-47, 43/ZUHRÛF-14, 47/MUHAMMED-5, 50/KAF-8, 51/ZÂRİYÂT-50, 70/MEÂRİC-32,