Anasayfa
 
ABESE (080)
ÂDİYÂT (100)
AHKÂF (046)
AHZÂB (033)
A'LÂ (087)
ALAK (096)
ÂLİ İMRÂN (003)
ANKEBÛT (029)
A'RÂF (007)
ASR (103)
BAKARA (002)
BELED (090)
BEYYİNE (098)
BURÛC (085)
CÂSİYE (045)
CİNN (072)
CUMA (062)
DUHÂ (093)
DUHÂN (044)
EN'ÂM (006)
ENBİYÂ (021)
ENFÂL (008)
FÂTIR (035)
FÂTİHA (001)
FECR (089)
FELAK (113)
FETİH (048)
FÎL (105)
FURKÂN (025)
FUSSİLET (041)
GÂŞİYE (088)
HACC (022)
HADÎD (057)
HÂKKA (069)
HAŞR (059)
HİCR (015)
HUCURÂT (049)
HÛD (011)
HUMEZE (104)
İBRÂHÎM (014)
İHLÂS (112)
İNFİTÂR (082)
İNSÂN (DEHR) (076)
İNŞİKAK (084)
İNŞİRÂH (ŞERH) (094)
İSRÂ (017)
KADR (KADİR) (097)
KAF (050)
KÂFİRÛN (109)
KALEM (068)
KAMER (054)
KÂRİA (101)
KASAS (028)
KEHF (018)
KEVSER (108)
KIYÂME (075)
KUREYŞ (106)
LEYL (092)
LOKMÂN (031)
MÂİDE (005)
MÂÛN (107)
MEÂRİC (070)
MERYEM (019)
MUCÂDELE (058)
MUDDESSİR (074)
MUHAMMED (047)
MULK (067)
MU'MİN (040)
MU'MİNÛN (023)
MUMTEHİNE (060)
MUNÂFİKÛN (063)
MURSELÂT (077)
MUTAFFİFÎN (083)
MUZZEMMİL (073)
NAHL (016)
NÂS (114)
NASR (110)
NÂZİÂT (079)
NEBE (078)
NECM (053)
NEML (027)
NİSÂ (004)
NÛH (071)
NÛR (024)
RA'D (013)
RAHMÂN (055)
RÛM (030)
SÂD (038)
SAFF (061)
SÂFFÂT (037)
SEBE (034)
SECDE (032)
ŞEMS (091)
ŞUARÂ (026)
ŞÛRÂ (042)
TÂHÂ (020)
TAHRÎM (066)
TALÂK (065)
TÂRIK (086)
TEBBET (MESED) (111)
TEGÂBUN (064)
TEKÂSUR (102)
TEKVÎR (081)
TEVBE (009)
TÎN (095)
TÛR (052)
VÂKIA (056)
YÂSÎN (036)
YÛNUS (010)
YÛSUF (012)
ZÂRİYÂT (051)
ZİLZÂL (099)
ZUHRÛF (043)
ZUMER (039)
Kuran-ı Kerim Tefsiri
Görsel Eserler Kitapları Hayatı
 

 
Ayet Seçiniz
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75
76 77                                              

(25) FURKÂN Suresi

Âyet - 71

وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا
Ve men tâbe ve amile sâlihan fe innehu yetûbu ilâllâhi metâbâ(metâben).
Ve kim (mürşidi önünde) tövbe eder ve salih amel (nefs tezkiyesi) işlerse, o taktirde muhakkak ki o, tövbesi kabul edilmiş olarak Allah’a ulaşır (hayattayken ruhu Allah’a ulaşır).
İMAM İSKENDER ALİ MİHR
 
1.ve men: ve kim
2.tâbe: tövbe etti
3.ve amile sâlihan: ve salih amel (nefs tezkiyesi) yaptı
4.fe: böylece, o taktirde
5.inne-hu: muhakkak o
6.yetûbu: tövbe eder (ve Allah'a döner)
7.ilâ allâhi: Allah'a
8.metâben: tövbesi kabul edilmiş
ÖNEMLİ AÇIKLAMA
 


Kur'an'daki hakikat kelime kelime bu şekilde olmasına rağmen bakalım diğer din adamları bu ayeti nasıl tercüme etmişler.
Abdulbaki Gölpınarlı: Kim tövbe eder ve iyi işlerde bulunursa şüphe yok ki o, Allah'a, tövbesi kabûl edilmiş olarak döner.
Abdullah Parlıyan: Zaten kim tevbe eder, sonra da dürüst ve yararlı işler yaparsa, şüphe yok ki gereği üzere, Allah'a yönelen işte odur.
Adem Uğur: Kim tevbe edip iyi davranış gösterirse, şüphesiz o, tevbesi kabul edilmiş olarak Allah'a döner.
Ahmed Hulusi: Kim tövbe edip sâlih amel işlerse, muhakkak ki o tövbesi gerçekleşmiş olarak Allâh'a döner.
Ahmet Tekin: Günah işlemekten vazgeçip Allah’a itaate yönelerek tevbe eden, gevşekliği bırakıp, hâlis niyet ve amaçlarla, İslâm esaslarını, İslâmî düzeni hayata geçiren, iş barışı içinde bilinçli, planlı, mükemmel, meşrû, faydalı, verimli çalışarak nimetin-ürünün bollaşmasını sağlayan, yerinde, haklı çıkışlar yaparak, düzelmeye, iyiliğe, iyileştirmeye ön ayak olan, cârî-kalıcı hayırlar-sâlih ameller işleyen, şüphesiz tevbesi kabul edilmiş olarak Allah’a döner.
Ahmet Varol: Kim tevbe eder ve salih amel işlerse şüphesiz o kabul görmüş olarak Allah'a döner.
Ali Bulaç: Kim tevbe eder ve salih amellerde bulunursa, gerçekten o, tevbesi (ve kendisi) kabul edilmiş olarak Allah'a döner.
Ali Fikri Yavuz: Kim tevbe eder de salih amel işlerse, muhakkak ki o, tevbesi makbul bir şekilde Allah’a döner.
: Gerçekten, kim tevbe eder ve meşrû, yerinde, sağlam ve ıslaha yönelik işler yaparsa, hiç şüphesiz böylesi, Allah’a içten ve makbul bir tevbe ile yönelmiş demektir.
Bayraktar Bayraklı: Kim tövbe eder ve yararlı iş yaparsa bilsin ki onun tövbesi kesinlikle Allah'a ulaşacaktır.
Bekir Sadak: Kim tevbe edip yararli is islerse, suphesiz o, Allah'a geregi gibi yonelmis olur.
Celal Yıldırım: (Evet) kim tevbe edip iyi-yararlı amelde bulunursa şüphesiz ki o, Allah'a, tevbesi kabul edilmiş ve sevabına erişmiş olarak döner.
Cemal Külünkoğlu: Kim tevbe eder ve faydalı işler yaparsa, şüphesiz o, Allah'a, tevbesi kabul edilmiş olarak döner.
Diyanet İşleri (eski): Kim tevbe edip yararlı iş işlerse, şüphesiz o, Allah'a gereği gibi yönelmiş olur.
Diyanet Vakfi: Kim tevbe edip iyi davranış gösterirse, şüphesiz o, tevbesi kabul edilmiş olarak Allah'a döner.
Edip Yüksel: Tevbe edip iyi davrananlar ise ALLAH'a gereği gibi dönmüş olur
Elmalılı Hamdi Yazır: Ve her kim tevbe edip de salâh ile çalışırsa o muhakkak Allaha makbul olarak döner
Elmalılı (sadeleştirilmiş): Ve her kim tevbe edip iyi davranışta bulunursa, muhakkak o tevbesi kabul edilmiş olarak Allah'a döner.
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2): Ve her kim tevbe edip iyi davranış gösterirse, şüphesiz o, tevbesi kabul edilmiş olarak Allah'a döner.
Gültekin Onan: Kim tevbe eder ve salih amellerde bulunursa, gerçekten o, tevbesi (ve kendisi) kabul edilmiş olarak Tanrı'ya döner.
: Kim tevbe edip iyi davranış gösterirse, şüphesiz o, tevbesi kabul edilmiş olarak Allah'a döner.
Hasan Basri Çantay: Kim (günâhlardan) tevbe (ve rücû') eder, güzel amel (ve hareket) de de bulunursa muhakkak o, Allaha — tevbesi makbul ve (Allahın) rızâsına erişmiş olarak — döner.
Hayrat Neşriyat: İşte kim tevbe edip sâlih amel işlerse, artık şübhesiz ki o, tevbesi kabûl edilmiş olarak Allah’a döner.
İbni Kesir: Kim de tevbe edip salih amel işlerse; şüphesiz ki o, Allah'a tevbesi kabul edilmiş olarak döner.
Kadri Çelik: Kim tevbe eder ve salih amellerde bulunursa, gerçekten o, tevbesi kabul edilmiş olarak Allah'a döner.
Muhammed Esed: Zaten kim ki tevbe eder ve (sonra da) dürüstçe, erdemlice davranırsa, gereği üzere Allah'a yönelen işte odur.
: Kaldı ki her kim tevbe eder ve sorumlu davranırsa, işte sadece böyleleri Allah'a gereği gibi yönelmiş sayılacaktır.
Ömer Nasuhi Bilmen: Ve her kim tövbe etmiş ve sâlih amelde bulunmuş olursa artık şüphe yok ki o Allah Teâlâ'ya rızasını kazanmış olarak döner.
Ömer Öngüt: Kim tevbe edip sâlih amel işlerse, şüphesiz ki o tevbesi kabul edilmiş olarak Allah'a döner.
Şaban Piriş: Kim tevbe eder ve doğruları yaparsa, O, tevbesi kabul edilmiş olarak Allah’a döner.
: Kim tövbe eder de faydalı işi en iyi şekilde yaparsa, şüphesiz o, tövbesi kabul edilmiş olarak huzurumuza döner.
Fizilal-il Kuran: Kim tevbe eder de arkasından iyi amel işlerse o kimse kararlı bir pişmanlıkla Allah'a yönelmiş olur.
Suat Yıldırım: Kim tövbe edip, güzel ve makbul işler yaparsa, gereğince tövbe eden işte odur.
Süleyman Ateş: Kim tevbe eder ve faydalı iş yaparsa o, makbul bir kimse olarak Allah'a döner.
Tefhim-ul Kuran: Kim tevbe eder ve salih amellerde bulunursa, gerçekten o, tevbesi (ve kendisi) kabul edilmiş olarak Allah'a döner.
Ümit Şimşek: Onun için, tevbe edip de güzel işler yapan kimse, tevbesi makbul olarak Allah'a döner.
Yaşar Nuri Öztürk: Kim tövbe edip hayra ve barışa yönelik iş yaparsa, hiç kuşkusuz tövbesi kabul edilmiş olarak Allah'a döner.
Abdullah Aydın: Kim tevbe edip iyi iş ve hareketlerde bulunursa şüphesiz o, Allah'a gereği gibi yönelmiş olur.
Ahmet Davudoğlu: Ve kim tevbe eder de yararlı iş görürse, muhakkak o, tevbesi makbul olarak Allah'a döner.
Ali Arslan: Kim tevbe eder ve salih amel işlerse, şüphesiz o, Allah'a tevbesi kabul edilmiş olarak döner.
Arif Pamuk: Kim tevbe edip iyi davranış gösterirse, şüphesiz o, tevbesi kabul edilmiş olarak Allah'a döner.
Ayntabî Mehmet Efendi: Kim (ma'sıyetlerden) tövbe eder ve (onu terk ve nedametle) sâlih amel işlerse, -rızasınâ erişmiş ve sevâb ve mükâfâtına nâil olmuş olarak- Allahû Tealâ'ya rücû' eder.
Bahaeddin Sağlam: Kim tevbe edip salih işler yaparsa, o (makbul bir kul olarak) Allah'a dönüş yapmış demektir.
Diyanet Vakfı (1993): Kim tevbe edip iyi davranış gösterirse, şüphesiz o, tevbesi kabul edilmiş olarak Allah'a döner.
Hasan Tahsin Feyizli: Kim (günâhlardan) tevbe edip iyi iş (ve hareket)te bulunursa, muhakkak o Allah'a tam bir yönelişle dönmüş (demek)tir.
Hüseyin Atay, Yaşar Kutluay: Kim tevbe edip yararlı iş işlerse, şüphesiz o, Allah'a gereği gibi yönelmiş olur.
Hüseyin Kaleli: “Kim de tevbe eder ve yararlı iş yaparsa, artık şüphesiz o, Allâh’a tam tevbe ediyor.”
İsmail Mutlu, Şaban Döğen: Kim tevbe edip güzel işler yaparsa, tevbesi makbul olarak Allah'a döner.
Mustafa İslamoğlu: Kim tevbe edip güzel işler yaparsa, tevbesi makbul olarak Allah'a döner.
Nedim Yılmaz: Kim tevbe edip iyi amel işlerse; şüphesiz o Allah’a tam bir dönüşle gider.
Ömer Rıza Doğrul: Kim tevbe edip doğru dürüst işler işlerse muhakkak ki Allah'ı hoşnut ederek O’na dönmüş olur.
Talat Koçyiğit: Kim tövbe eder ve iyi iş yaparsa, tövbesi makbul olarak Allah'a döner.
Ziya Kazıcı, Necip Taylan: Tevbe edip salih amel işleyenler muhakkak ki makbul bir şekilde Allah'a döner.
Bir Heyet: Kim tevbe edip iyi davranış gösterirse, şüphesiz o, tevbesi kabul edilmiş olarak Allah'a döner.
FURKÂN SURESİ 71. AYET AÇIKLAMASI

Bismillâhirrahmânirrahîm

Furkân-70 ve 71, birbirinin arkasından iki olayı ifade ediyor. Önce tövbe işlemi, sonra ruhun, tövbeleri kabul edilmiş bir şekilde Allah'a geri dönüşü.

Tövbelerin kabulü, günahların sevaba çevrilmesinin ifadesidir. Nisâ-64'te Allah diyor ki:

4/NİSÂ-64: Ve mâ erselnâ min resûlin illâ li yutâa bi iznillâh(iznillâhi). Ve lev ennehum iz zalemû enfusehum câûke festagferûllâhe vestagfera lehumur resûlu le vecedûllâhe tevvâben rahîmâ(rahîmen).
Ve Biz, (hiç) bir resûlü, Allah’ın izniyle kendilerine itaat edilmesinden başka birşey için göndermedik. Ve onlar nefslerine zulmettikleri zaman, eğer sana gelselerdi, böylece Allah’tan mağfiret dileselerdi ve Resûl de onlar için mağfiret dileseydi, mutlaka Allah’ı, (iki tarafın da) tövbelerini (onların tövbesini ve Resûl’ün mağfiret talebini) kabul eden ve rahmet edici olarak bulurlardı.

Öyleyse Allah, sahâbenin talebini kabul ediyor, onların günahlarını affediyor. Peygamber Efendimiz (S.A.V)'in sahâbe hakkındaki talebini kabul ediyor, onların günahlarını bir defa daha affediyor. Günahları sevaba çeviriyor. Günahları sevaba çevrilen kişinin ise ruhu, Furkân-71'e göre, tövbeleri kabul edilmiş olarak Allah'a dönüyor, hayatta iken ruhu Allah'a ulaşıyor.

İlgili linkler

  • "FURKÂN suresi, 71. ayeti" tefsiri (www.kurantefsiri.com)
  • "FURKÂN suresi, 71. ayeti" için 30 farklı Türkçe mealleri kıyasla
  • Hidayet ayetleri: 1/FÂTİHA-6, 2/BAKARA-18, 2/BAKARA-27, 2/BAKARA-46, 2/BAKARA-120, 2/BAKARA-156, 2/BAKARA-157, 2/BAKARA-213, 3/ÂLİ İMRÂN-20, 3/ÂLİ İMRÂN-73, 3/ÂLİ İMRÂN-101, 4/NİSÂ-58, 4/NİSÂ-175, 5/MÂİDE-16, 5/MÂİDE-35, 6/EN'ÂM-36, 6/EN'ÂM-87, 6/EN'ÂM-88, 6/EN'ÂM-154, 7/A'RÂF-40, 7/A'RÂF-181, 10/YÛNUS-7, 10/YÛNUS-25, 10/YÛNUS-26, 10/YÛNUS-35, 11/HÛD-29, 12/YÛSUF-108, 13/RA'D-21, 13/RA'D-22, 13/RA'D-25, 13/RA'D-27, 13/RA'D-36, 16/NAHL-9, 16/NAHL-121, 17/İSRÂ-15, 18/KEHF-17, 18/KEHF-110, 20/TÂHÂ-75, 20/TÂHÂ-82, 22/HACC-24, 23/MU'MİNÛN-60, 24/NÛR-42, 25/FURKÂN-57, 25/FURKÂN-71, 26/ŞUARÂ-78, 28/KASAS-56, 29/ANKEBÛT-5, 29/ANKEBÛT-23, 29/ANKEBÛT-26, 29/ANKEBÛT-69, 30/RÛM-8, 30/RÛM-31, 31/LOKMÂN-15, 32/SECDE-13, 32/SECDE-24, 33/AHZÂB-21, 34/SEBE-6, 35/FÂTIR-18, 38/SÂD-44, 39/ZUMER-17, 39/ZUMER-18, 39/ZUMER-23, 39/ZUMER-54, 40/MU'MİN-13, 40/MU'MİN-38, 40/MU'MİN-66, 41/FUSSİLET-33, 41/FUSSİLET-54, 42/ŞÛRÂ-13, 42/ŞÛRÂ-47, 43/ZUHRÛF-14, 47/MUHAMMED-5, 50/KAF-8, 51/ZÂRİYÂT-50, 70/MEÂRİC-32,