Anasayfa
 
ABESE (080)
ÂDİYÂT (100)
AHKÂF (046)
AHZÂB (033)
A'LÂ (087)
ALAK (096)
ÂLİ İMRÂN (003)
ANKEBÛT (029)
A'RÂF (007)
ASR (103)
BAKARA (002)
BELED (090)
BEYYİNE (098)
BURÛC (085)
CÂSİYE (045)
CİNN (072)
CUMA (062)
DUHÂ (093)
DUHÂN (044)
EN'ÂM (006)
ENBİYÂ (021)
ENFÂL (008)
FÂTIR (035)
FÂTİHA (001)
FECR (089)
FELAK (113)
FETİH (048)
FÎL (105)
FURKÂN (025)
FUSSİLET (041)
GÂŞİYE (088)
HACC (022)
HADÎD (057)
HÂKKA (069)
HAŞR (059)
HİCR (015)
HUCURÂT (049)
HÛD (011)
HUMEZE (104)
İBRÂHÎM (014)
İHLÂS (112)
İNFİTÂR (082)
İNSÂN (DEHR) (076)
İNŞİKAK (084)
İNŞİRÂH (ŞERH) (094)
İSRÂ (017)
KADR (KADİR) (097)
KAF (050)
KÂFİRÛN (109)
KALEM (068)
KAMER (054)
KÂRİA (101)
KASAS (028)
KEHF (018)
KEVSER (108)
KIYÂME (075)
KUREYŞ (106)
LEYL (092)
LOKMÂN (031)
MÂİDE (005)
MÂÛN (107)
MEÂRİC (070)
MERYEM (019)
MUCÂDELE (058)
MUDDESSİR (074)
MUHAMMED (047)
MULK (067)
MU'MİN (040)
MU'MİNÛN (023)
MUMTEHİNE (060)
MUNÂFİKÛN (063)
MURSELÂT (077)
MUTAFFİFÎN (083)
MUZZEMMİL (073)
NAHL (016)
NÂS (114)
NASR (110)
NÂZİÂT (079)
NEBE (078)
NECM (053)
NEML (027)
NİSÂ (004)
NÛH (071)
NÛR (024)
RA'D (013)
RAHMÂN (055)
RÛM (030)
SÂD (038)
SAFF (061)
SÂFFÂT (037)
SEBE (034)
SECDE (032)
ŞEMS (091)
ŞUARÂ (026)
ŞÛRÂ (042)
TÂHÂ (020)
TAHRÎM (066)
TALÂK (065)
TÂRIK (086)
TEBBET (MESED) (111)
TEGÂBUN (064)
TEKÂSUR (102)
TEKVÎR (081)
TEVBE (009)
TÎN (095)
TÛR (052)
VÂKIA (056)
YÂSÎN (036)
YÛNUS (010)
YÛSUF (012)
ZÂRİYÂT (051)
ZİLZÂL (099)
ZUHRÛF (043)
ZUMER (039)
Kuran-ı Kerim Tefsiri
Görsel Eserler Kitapları Hayatı
 

 
Ayet Seçiniz
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
51 52                                              

(14) İBRÂHÎM Suresi

Âyet - 1

الَر كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ
Elif lâm râ kitâbun enzelnâhu ileyke li tuhricen nâse minez zulûmâti ilân nûri bi izni rabbihim ilâ sırâtıl azîzil hamîd(hamîdi).
Elif lâm râ. Rab’lerinin izni ile insanları karanlıklardan nura; Azîz, Hamîd olanın yoluna çıkarman için sana indirdiğimiz kitaptır.
İMAM İSKENDER ALİ MİHR
 
1.elif lâm râ: elif lâm râ. Hurûfu mukattaa; mukattaa harfleridir. Kur'ân-ı Kerim'de bazı surelerin başında zikredilen özel (anlamlı) harflerdir.
2.kitâbun: bir kitaptır
3.enzelnâ-hu: onu indirdik
4.ileyke: sana
5.li tuhrice en nâse: insanları çıkarman için
6.min ez zulûmâti: zulmetten, karanlıklardan
7.ilâ en nûri: nura
8.bi izni: izni ile
9.rabbi-him: Rab'lerinin
10.ilâ sırâtı: yola
11.el azîzi: azîz olan, izzet sahibi olan
12.el hamîdi: kendisine hamdedilen
İBRÂHÎM SURESİ 1. AYET AÇIKLAMASI

Bismillâhirrahmânirrahîm

Allahû Tealâ, insanları karanlıklardan nura ulaştırması için Peygamber Efendimiz (S.A.V)'e Kur'ân-ı Kerim'i indirmiştir. Kâinatı saran karanlık, insanlar için "cehalet" adını alır. İnsanlar bilmedikleri için karanlıktadırlar. Öğrenen her insan, öğrendiklerini tatbik sahasına sokabilirse, mutlaka zulmetten nura çıkar.

İlim, faydalı ve faydasız olmak üzere ikiye ayrılır. Eğer bir ilim, insanı Allah'a yaklaştıramıyor, cennet ve dünya saadetine ulaştıramıyorsa Allahû Tealâ'nın indinde "faydasız ilim" sayılmaktadır. Peygamber Efendimiz (S.A.V): “Faydasız ilimden Allah'a sığınırım.” buyurmaktadır. Kur'ân-ı Kerim bir bütündür. Pek çok ilim adamı, Kur'ân-ı Kerim'i bildiğini iddia etmekte ama Allah'a ulaşmayı dilememektedir. Bundan dolayı mürşidlerine ulaşıp tâbî olamamakta; ruhlarını Allah'a ulaştıramamakta; fizik vücutlarını, nefslerini, iradelerini Allah'a teslim ederek irşada ulaşamamaktadırlar. İblis, Allahû Tealâ'nın insanları karanlıktan nura ulaştırsın diye indirdiği Kur'ân-ı Kerim'i tatbikattan çıkarmayı başarmıştır.

Kur'ân-ı Kerim, Allah'ın izni ile insanları Sıratı Mustakîm'e ulaştırmak için indirilmiştir.

  • Sıratı Mustakîm; ruhun ölmeden evvel Allah'a ulaştırılacağı yoldur.
  • Fizik vücudun Sıratı Mustakîm'i; onun Allah'a ahsen olarak teslim edilmesi süresince kemâl derecelerinde olgunlaşmanın yoludur.
  • Nefsin Sıratı Mustakîm'i; nefsin bütün afetlerden kurtulmasını temin edecek olan, kemâl derecelerinde olgunlaşma yoludur.
  • İradenin Sıratı Mustakîm'i; nefsin afetleri yok oldukça iradenin güçlenmesinin ve neticede iradî yapının en sağlam bir statüde Allah'a teslim edilmesinin yoludur.
Nefsin kalbi başlangıçta kapkaranlıktır. Nefs tezkiyesiyle nefsin kalbine gelen fazilet nurları "îmân" kelimesinin etrafında toplandıkça nefsin kalbini karanlıklardan aydınlığa çevirir. Daimî zikre ulaşılınca batmayan bir güneş, nefsin kalbini tamamen aydınlatır. Bu, nefsin kalbinde hiç afet kalmaması halidir. Cehaletten ilmin üst seviyelerine ulaşmak, karanlıktan aydınlığa ulaşmaktır.

Karanlıktan aydınlığa ulaşmak, Allah'ın nurlarını, nefsin kalbine yüzde yüz dolduracak hüviyete ulaşmak 2 kademelidir. Nefs tezkiyesinde nurlar yarıyı aşar. Bu yarı yarıya karanlıktan aydınlığa ulaşmaktır. Daimî zikirde ise nefsinizin kalbi yüzde yüz nurlarla dolar. Allah'ın hedefi de nefs tezkiyesiyle yarı yarıya aydınlanan nefs kalbinin, daimî zikirle yüzde yüz nurlarla dolmasıdır. Bu sonuç nefsin tasfiyesidir.

İlgili linkler

  • "İBRÂHÎM suresi, 1. ayeti" tefsiri (www.kurantefsiri.com)
  • "İBRÂHÎM suresi, 1. ayeti" için 30 farklı Türkçe mealleri kıyasla
  • Hidayet ayetleri: 1/FÂTİHA-6, 2/BAKARA-18, 2/BAKARA-27, 2/BAKARA-46, 2/BAKARA-120, 2/BAKARA-156, 2/BAKARA-157, 2/BAKARA-213, 3/ÂLİ İMRÂN-20, 3/ÂLİ İMRÂN-73, 3/ÂLİ İMRÂN-101, 4/NİSÂ-58, 4/NİSÂ-175, 5/MÂİDE-16, 5/MÂİDE-35, 6/EN'ÂM-36, 6/EN'ÂM-87, 6/EN'ÂM-88, 6/EN'ÂM-154, 7/A'RÂF-40, 7/A'RÂF-181, 10/YÛNUS-7, 10/YÛNUS-25, 10/YÛNUS-26, 10/YÛNUS-35, 11/HÛD-29, 12/YÛSUF-108, 13/RA'D-21, 13/RA'D-22, 13/RA'D-25, 13/RA'D-27, 13/RA'D-36, 16/NAHL-9, 16/NAHL-121, 17/İSRÂ-15, 18/KEHF-17, 18/KEHF-110, 20/TÂHÂ-75, 20/TÂHÂ-82, 22/HACC-24, 23/MU'MİNÛN-60, 24/NÛR-42, 25/FURKÂN-57, 25/FURKÂN-71, 26/ŞUARÂ-78, 28/KASAS-56, 29/ANKEBÛT-5, 29/ANKEBÛT-23, 29/ANKEBÛT-26, 29/ANKEBÛT-69, 30/RÛM-8, 30/RÛM-31, 31/LOKMÂN-15, 32/SECDE-13, 32/SECDE-24, 33/AHZÂB-21, 34/SEBE-6, 35/FÂTIR-18, 38/SÂD-44, 39/ZUMER-17, 39/ZUMER-18, 39/ZUMER-23, 39/ZUMER-54, 40/MU'MİN-13, 40/MU'MİN-38, 40/MU'MİN-66, 41/FUSSİLET-33, 41/FUSSİLET-54, 42/ŞÛRÂ-13, 42/ŞÛRÂ-47, 43/ZUHRÛF-14, 47/MUHAMMED-5, 50/KAF-8, 51/ZÂRİYÂT-50, 70/MEÂRİC-32,