Anasayfa
 
ABESE (080)
ÂDİYÂT (100)
AHKÂF (046)
AHZÂB (033)
A'LÂ (087)
ALAK (096)
ÂLİ İMRÂN (003)
ANKEBÛT (029)
A'RÂF (007)
ASR (103)
BAKARA (002)
BELED (090)
BEYYİNE (098)
BURÛC (085)
CÂSİYE (045)
CİNN (072)
CUMA (062)
DUHÂ (093)
DUHÂN (044)
EN'ÂM (006)
ENBİYÂ (021)
ENFÂL (008)
FÂTIR (035)
FÂTİHA (001)
FECR (089)
FELAK (113)
FETİH (048)
FÎL (105)
FURKÂN (025)
FUSSİLET (041)
GÂŞİYE (088)
HACC (022)
HADÎD (057)
HÂKKA (069)
HAŞR (059)
HİCR (015)
HUCURÂT (049)
HÛD (011)
HUMEZE (104)
İBRÂHÎM (014)
İHLÂS (112)
İNFİTÂR (082)
İNSÂN (DEHR) (076)
İNŞİKAK (084)
İNŞİRÂH (ŞERH) (094)
İSRÂ (017)
KADR (KADİR) (097)
KAF (050)
KÂFİRÛN (109)
KALEM (068)
KAMER (054)
KÂRİA (101)
KASAS (028)
KEHF (018)
KEVSER (108)
KIYÂME (075)
KUREYŞ (106)
LEYL (092)
LOKMÂN (031)
MÂİDE (005)
MÂÛN (107)
MEÂRİC (070)
MERYEM (019)
MUCÂDELE (058)
MUDDESSİR (074)
MUHAMMED (047)
MULK (067)
MU'MİN (040)
MU'MİNÛN (023)
MUMTEHİNE (060)
MUNÂFİKÛN (063)
MURSELÂT (077)
MUTAFFİFÎN (083)
MUZZEMMİL (073)
NAHL (016)
NÂS (114)
NASR (110)
NÂZİÂT (079)
NEBE (078)
NECM (053)
NEML (027)
NİSÂ (004)
NÛH (071)
NÛR (024)
RA'D (013)
RAHMÂN (055)
RÛM (030)
SÂD (038)
SAFF (061)
SÂFFÂT (037)
SEBE (034)
SECDE (032)
ŞEMS (091)
ŞUARÂ (026)
ŞÛRÂ (042)
TÂHÂ (020)
TAHRÎM (066)
TALÂK (065)
TÂRIK (086)
TEBBET (MESED) (111)
TEGÂBUN (064)
TEKÂSUR (102)
TEKVÎR (081)
TEVBE (009)
TÎN (095)
TÛR (052)
VÂKIA (056)
YÂSÎN (036)
YÛNUS (010)
YÛSUF (012)
ZÂRİYÂT (051)
ZİLZÂL (099)
ZUHRÛF (043)
ZUMER (039)
Kuran-ı Kerim Tefsiri
Görsel Eserler Kitapları Hayatı
 

 
Ayet Seçiniz
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75
76 77 78 79 80 81 82 83 84 85                              

(40) MU'MİN Suresi

Âyet - 66

قُلْ إِنِّي نُهِيتُ أَنْ أَعْبُدَ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَمَّا جَاءنِيَ الْبَيِّنَاتُ مِن رَّبِّي وَأُمِرْتُ أَنْ أُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ
Kul innî nuhîtu en a’budellezîne ted’ûne min dûnillâhi lemmâ câeniyel beyyinâtu min rabbî ve umirtu en uslime li rabbil âlemîn(âlemîne).
De ki: "Muhakkak ki ben sizin, Allah’tan başka taptıklarınıza kul olmaktan men edildim, bana Rabbimden beyyineler (deliller) geldiği için. Ve âlemlerin Rabbine teslim olmakla (ruhumu, vechimi, nefsimi ve irademi Allah’a teslim etmekle) emrolundum."
İMAM İSKENDER ALİ MİHR
 
1.kul: de, söyle
2.innî: muhakkak ki ben
3.nuhîtu: nehyedildim, men edildim
4.en a'budu: kul olmak
5.ellezîne: onlar
6.ted'ûne: siz tapıyorsunuz
7.min dûni allâhi: Allah'tan başka
8.lemmâ: olduğu zaman
9.câeniye: bana geldi
10.el beyyinâtu: beyyineler, deliller
11.min rabbî: benim Rabbimden
12.ve umirtu: ve ben emrolundum
13.en uslime: teslim olmak
14.li rabbi el âlemîne: âlemlerin Rabbine
ÖNEMLİ AÇIKLAMA
 


Kur'an'daki hakikat kelime kelime bu şekilde olmasına rağmen bakalım diğer din adamları bu ayeti nasıl tercüme etmişler.
Abdulbaki Gölpınarlı: De ki: Şüphe yok ki ben, Allah'tan başka sizin taptıklarınıza tapmaktan menedildim, Rabbimden apaçık deliller gelince bana ve âlemlerin Rabbine teslîm olmam emredildi bana.
Abdullah Parlıyan: Ey Muhammed! de ki: “Bana Rabbimden apaçık deliller gelince, o sizin Allah'ı bırakıp da taptıklarınıza kulluk etmem, bana yasaklanmıştır. Ben alemlerin Rabbine teslim olmakla emrolundum.
Adem Uğur: (Resûlüm)! De ki: Bana Rabbimden apaçık deliller gelince, sizin Allah'ı bırakıp o taptıklarınıza kulluk etmem bana yasaklandı ve bana âlemlerin Rabbine teslim olmam emredildi.
Ahmed Hulusi: De ki: "Rabbimden bana deliller geldiğinde, Allâh dûnunda sizin yöneldiklerinize tapınmaktan yasaklandım ve Rabb-ül âlemîn'e teslim olmakla hükmolundum. "
Ahmet Tekin: 'Rabbimden apaçık deliller gelince, sizin Allah’ı bırakıp, kulları durumundakilerden tapıp yalvardıklarınıza kulluk ve ibadet etmem bana yasaklandı. Bana âlemlerin, bütün varlıkların Rabbine teslim olarak hükmüne rıza göstermem, İslâm’ı yaşayan müslüman olmam emredildi.' de.
Ahmet Varol: De ki: 'Ben, Rabbimden bana apaçık deliller gelince, sizin Allah'tan başka yalvardıklarınıza tapmaktan nehyolundum ve alemlerin Rabbine teslim olmakla emrolundum.'
Ali Bulaç: De ki: "Bana apaçık belgeler gelince, sizin Allah'tan başka taptıklarınıza kulluk etmekten kesin olarak menedildim ve âlemlerin Rabbine teslim olmakla emrolundum."
Ali Fikri Yavuz: (Ey Rasûlüm, seni putperest atalarının dinine çağıran o müşriklere) de ki: “- Bana Rabbimden açık deliller (ayetler) geldiği vakit, ben, o sizin Allah’dan başka taptıklarınıza ibadet etmekten kesin olarak menedildim. Âlemlerin Rabbine itaat ve ibadet etmekle emrolundum.”
: De ki: “Allah’tan başka dua edip yalvardığınız her ne varsa, ben onlara ibadet etmekten men olundum. Bana Rabbimden (gerçeği bütünüyle ortaya koyan) apaçık deliller gelmiş bulunuyor ve, bütün varlığımla Âlemlerin Rabbi’ne teslim olmam emredildi bana.”
Bayraktar Bayraklı: De ki: “Rabbimden bana açık deliller geldi. Sizin Allah'tan başka taptıklarınıza kulluk etmem bana kesinlikle yasaklandı. Ben, âlemlerin Rabbine teslim olmakla emrolundum.”
Bekir Sadak: De ki: «Sizin, Allah'i birakip da kulluk ettiklerinize kulluk etmek bana yasak kilinmistir. Zira bana Rabbimden belgeler gelmistir. Ben, kendimi alemlerin Rabbine vermekle emrolundum.»
Celal Yıldırım: De ki: Sizin Allah'tan başka taptıklarınıza tapmaktan, bana Rabbımdan gelen açık belgelere göre kesinlikle men'edilmişimdir ve ben âlemlerin Rabbına teslimiyet göstermekle emrolundum.
Cemal Külünkoğlu: De ki: “Rabbimden bana apaçık deliller gelince, Allah'ı bırakıp da taptıklarınıza kulluk etmem bana yasaklandı ve bana, âlemlerin Rabbine teslim olmam emredildi.”
Diyanet İşleri (eski): De ki: 'Sizin, Allah'ı bırakıp da kulluk ettiklerinize kulluk etmek bana yasak kılınmıştır. Zira bana Rabbimden belgeler gelmiştir. Ben, kendimi Alemlerin Rabbine vermekle emrolundum.'
Diyanet Vakfi: (Resûlüm)! De ki: Bana Rabbimden apaçık deliller gelince, sizin Allah'ı bırakıp o taptıklarınıza kulluk etmem bana yasaklandı ve bana âlemlerin Rabbine teslim olmam emredildi.
Edip Yüksel: De ki, 'Bana açık deliller geldikten sonra, ALLAH'ın yanında yalvardıklarınıza tapmaktan menedildim ve evrenin Rabbine teslim olmakla emrolundum.'
Elmalılı Hamdi Yazır: De ki: bana rabbımdan beyyineler geldiği vakıt ben o sizin Allahdan başka yalvardıklarınıza ıbâdet etmekten kat'ıyyen nehyedildim de emrolundum ki müslim olayım o rabbül'âlemîne
Elmalılı (sadeleştirilmiş): De ki: «Bana Rabbimden açık deliller geldiği zaman, ben o sizin Allah'tan başka yalvardıklarınıza ibadet etmekten kesinlikle men'edildim ve O alemlerin Rabbine teslim olmakla emrolundum.»
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2): De ki: «Bana Rabbimden apaçık deliller geldiği zaman, ben o sizin Allah'ı bırakıp taptıklarınıza ibadet etmekten kesinlikle men edildim ve bana âlemlerin Rabbine teslim olmam emredildi.»
Gültekin Onan: De ki: "Bana apaçık belgeler gelince, sizin Tanrı'dan başka taptıklarınıza kulluk etmekten kesin olarak menedildim ve alemlerin rabbine teslim olmam buyruldu."
: (Resûlüm)! De ki: Bana Rabbimden apaçık deliller gelince, sizin Allah'ı bırakıp o taptıklarınıza kulluk etmem bana yasaklandı ve bana âlemlerin Rabbine teslim olmam emredildi.
Hasan Basri Çantay: (Habîbim) de ki: Bana Rabbimden (aklî delilleri takviye eden o) apaçık (ilâhî) deliller gelince o sizin Allâhı bırakıb tapdıklarınıza kulluk etmekliğimden (te'kîden ve) kat'î olarak, men'edildim. Âlemlerin Rabbine teslîm olmaklığım emrini aldım».
Hayrat Neşriyat: De ki: 'Doğrusu ben Rabbimden bana apaçık deliller gelince, Allah’dan başka(kendisine) yalvarmakta olduklarınıza ibâdet etmekten yasaklandım ve âlemlerin Rabbine teslîm olmakla emrolundum.'
İbni Kesir: De ki: Rabbımdan bana apaçık deliller geldiği için sizin Allah'tan başka ibadet ettiklerinize ibadet etmekten nehyolundum. Ve alemlerin Rabbına teslim olmakla emrolundum.
Kadri Çelik: De ki: “Bana apaçık belgeler gelince, sizin Allah'tan başka taptıklarınıza kulluk etmekten kesin olarak men edildim ve âlemlerin Rabbine teslim olmakla emrolundum.
Muhammed Esed: De ki: "Rabbimden bana hakikatin bütün kanıtları verildiği için, Allah'ı bırakıp da yalvardığınız varlıklar(dan hiç birine) kulluk yapamam; ben alemlerin Rabbine kendimi teslim etmekle emrolunmuşum".
: De ki: "Elbet ben, hele de Rabbimden bana hakikatin apaçık delilleri ulaşmışken, Allah'tan başka yalvarıp yakardıklarınıza kulluk etmekten nehyolundum; ve ben kendimi Alemlerin Rabbine teslim etmekle emrolundum."
Ömer Nasuhi Bilmen: De ki: «Ben sizin Allah'tan başka yalvardıklarınıza ibadet etmekten nehyedildim, o vakit ki, bana Rabbimden apaçık deliller geldi ve emrolundum ki, âlemlerin Rabbi için teslim olayım.»
Ömer Öngüt: De ki: "Bana Rabbimden apaçık deliller gelince, ben sizin Allah'ı bırakıp da o taptıklarınıza ibadet etmekten kesinlikle men olundum ve bana âlemlerin Rabbine teslim olmam emredildi. "
Şaban Piriş: De ki: -Rabbimden bana apaçık belgeler geldikçe, sizin Allah’tan başka kulluk ettiklerinize kulluk etmem yasaklandı. Alemlerin Rabb’ine teslim olmakla emrolundum.
: De ki: “Şüphesiz ki; Allah’tan başka yalvardıklarınıza kulluk etmek bana yasaklandı, Rabbimden bana apaçık ayetler gelince!.. Ve ben âlemlerin Rabbine teslim olmakla emrolundum.”
Fizilal-il Kuran: Ey Muhammed! De ki: «Sizin, Allah'ı bırakıp da kulluk ettiklerinize kulluk etmek bana yasak kılınmıştır. Zira bana Rabbimden belgeler gelmiştir. Ben, alemlerin Rabbine teslim olmakla emrolundum.»
Suat Yıldırım: De ki: Rabbimden bana açık deliller gelince sizin Allah’tan başka ibadet ettiklerinize tapmam yasaklandı ve bana âlemlerin Rabbine teslim olmam emredildi.
Süleyman Ateş: De ki: "Ben, Rabbimden bana açık deliller gelince, sizin Allah'tan başka yalvardıklarınıza tapmaktan men olundum ve âlemlerin Rabbine teslim olmakla emrolundum."
Tefhim-ul Kuran: De ki: «Bana apaçık belgeler gelince, sizin Allah'tan başka taptıklarınıza kulluk etmekten kesin olarak men edildim ve Alemlerin Rabbine teslim olmakla emrolundum.»
Ümit Şimşek: De ki: Ben, sizin Allah'tan başka yalvardıklarınıza kulluk etmekten men olundum. Çünkü bana apaçık deliller geldi ve Âlemlerin Rabbine teslim olmam emredildi.
Yaşar Nuri Öztürk: De ki: "Ben, Rabbimden bana açık seçik ayetler gelince, sizin, Allah'ın berisinden yakardıklarınıza kulluk etmekten yasaklandım. Ben, âlemlerin Rabbi'ne teslim olmakla emrolundum."
Abdullah Aydın: Ey Muhammed! De ki: "Sizin Allah'ı bırakıp da taptıklarınıza kulluk etmem bana men edilmiştir. Çünkü bana Rabbimden apaçık deliller gelmiştir. Ben alemlerin Rabbine itaat ve ibadet etmekle emrolundum.
Ahmet Davudoğlu: De ki: "Bana Rabbimden açık açık deliller geldiği vakit, ben, o sizin Allah'ı bırakıp taptıklarınıza ibadet etmekten kesin olarak men edildim ve alemlerin Rabbine teslim olmak emrini aldım".
Ali Arslan: Bana Rabbimden apaçık âyetler gelince Alemlerin Rabbi'ne teslim olmakla emrolundum.
Arif Pamuk: Ey Rasulüm! De ki: "Bana Rabbimden apaçık deliller gelince, o sizin Allah'ı bırakıp taptıklarınıza kulluk etmem bana yasaklandı ve bana alemlerin Rabbine teslim olmam emredildi."
Ayntabî Mehmet Efendi: De ki: "Ben (aklî delillerden mâada) Rabbim Celle Şânüh'ten bana âyetler ve mucizeler gelince; Allah Teala'yı bırakıp da sizin ibadet ettiklerinize ibadet etmekten nehyolundum. Rabbil âlemin'e inkıyad etmeye emrolundum."
Bahaeddin Sağlam: Ben, Rabbimden bana açık deliller gelince, Rabbül âlemin'e teslim olmakla emrolundum.
Diyanet Vakfı (1993): Bana Rabbimden apaçık deliller gelince, alemlerin Rabbine teslim olmam emredildi.
Hasan Tahsin Feyizli: Rabbimden bana açık deliller geldi, alemlerin Rabbine teslim olmakla emrolundum.
Hüseyin Atay, Yaşar Kutluay: Zira bana Rabbimden belgeler gelmiştir. Ben, kendimi alemlerin Rabbine vermekle emrolundum.
Hüseyin Kaleli: “Rabbimden bana açık deliller gelince, sizin Allâh’tan başka taptıklarınıza kulluk etmekliğimden ben kesinlikle men edildim ve âlemlerin Rabbine teslim olmakla emrolundum” de.
İsmail Mutlu, Şaban Döğen: De ki: Ben, sizin Allah'ı bırakıp da taptıklarınıza ibadet etmekten men olundum. Çünkü bana Rabbimden apaçık deliller geldi ve ben Alemlerin Rabbine teslim olmakla emrolundum.
Mustafa İslamoğlu: De ki: Ben, sizin Allah'ı bırakıp da taptıklarınıza ibadet etmekten men olundum. Çünkü bana Rabbimden apaçık deliller geldi ve ben Alemlerin Rabbine teslim olmakla emrolundum.
Nedim Yılmaz: De ki: “Bana Rabbimden kesin deliller gelince ben sizin Allah’tan başka taptıklarınıza ibadet etmekten nehyedildim. Ve bana âlemlerin Rabbına teslim olmam emredildi.”
Ömer Rıza Doğrul: De ki: “Sizin Allah'tan gayrı taptıklarınıza tapmaktan, bana Rabbim tarafından gelen apaçık âyetlerle men’olundum. Bütün âlemleri yaratan Allah'a inkıyatla (ihlas üzere ibadetle) emrolundum.
Talat Koçyiğit: Rabbimden bana apaçık deliller gelince, alemlerin Rabbine teslim olmakla emrolundum.
Ziya Kazıcı, Necip Taylan: Ben, bana Rabbimden apaçık deliller (Kur'an) geldiği vakit, alemlerin Rabbine teslim olmakla emrolundum.
Bir Heyet: Bana Rabbimden apaçık deliller gelince, alemlerin Rabbine teslim olmakla emrolundum.
MU'MİN SURESİ 66. AYET AÇIKLAMASI

Bismillâhirrahmânirrahîm

Âlemlerin Rabbine teslim olmak bir bütündür. 28 basamaklık bir İslâm merdiveninde, ruhu Allah'a teslim edebilmek 22. basamakta mümkün olur. 25. basamakta fizik vücut teslim olur. 26. basamakta nefs teslim olur. 28. basamak, 7 kademeden oluşur. Bu 7 kademenin beşincisinde irade Allah'a teslim olur. Ve böylece bütün teslimler tamamlanır. Bütün insanlar için söz konusu olan şey, Allah' teslim olmaktır. İradenin de Allah'a teslimi teslim-i küllî ile bir teslimdir. Kişinin, Allah tarafından kendisine verilmiş olan herşeyi onun sahibine teslim etmesini içerir.

Yerlerin, göklerin melekûtunu görmek ancak daimî zikre ulaşmış bir kişi tarafından gerçekleştirilebilir. Bu, nefsin teslimidir. Nefsin kalbinde hiçbir afetin kalmaması halinde gerçekleşebilir. İradenin teslimi, daha da ötede bir olgudur. Kalbin, bütün afetlerden kurtulduktan sonra 19 mertebe müzeyyen olması gerekir. Ancak o tezyinden sonra kişi, iradesini de Allah'a teslim edebilir.

İlgili linkler

  • "MU'MİN suresi, 66. ayeti" tefsiri (www.kurantefsiri.com)
  • "MU'MİN suresi, 66. ayeti" için 30 farklı Türkçe mealleri kıyasla
  • Hidayet ayetleri: 1/FÂTİHA-6, 2/BAKARA-18, 2/BAKARA-27, 2/BAKARA-46, 2/BAKARA-120, 2/BAKARA-156, 2/BAKARA-157, 2/BAKARA-213, 3/ÂLİ İMRÂN-20, 3/ÂLİ İMRÂN-73, 3/ÂLİ İMRÂN-101, 4/NİSÂ-58, 4/NİSÂ-175, 5/MÂİDE-16, 5/MÂİDE-35, 6/EN'ÂM-36, 6/EN'ÂM-87, 6/EN'ÂM-88, 6/EN'ÂM-154, 7/A'RÂF-40, 7/A'RÂF-181, 10/YÛNUS-7, 10/YÛNUS-25, 10/YÛNUS-26, 10/YÛNUS-35, 11/HÛD-29, 12/YÛSUF-108, 13/RA'D-21, 13/RA'D-22, 13/RA'D-25, 13/RA'D-27, 13/RA'D-36, 16/NAHL-9, 16/NAHL-121, 17/İSRÂ-15, 18/KEHF-17, 18/KEHF-110, 20/TÂHÂ-75, 20/TÂHÂ-82, 22/HACC-24, 23/MU'MİNÛN-60, 24/NÛR-42, 25/FURKÂN-57, 25/FURKÂN-71, 26/ŞUARÂ-78, 28/KASAS-56, 29/ANKEBÛT-5, 29/ANKEBÛT-23, 29/ANKEBÛT-26, 29/ANKEBÛT-69, 30/RÛM-8, 30/RÛM-31, 31/LOKMÂN-15, 32/SECDE-13, 32/SECDE-24, 33/AHZÂB-21, 34/SEBE-6, 35/FÂTIR-18, 38/SÂD-44, 39/ZUMER-17, 39/ZUMER-18, 39/ZUMER-23, 39/ZUMER-54, 40/MU'MİN-13, 40/MU'MİN-38, 40/MU'MİN-66, 41/FUSSİLET-33, 41/FUSSİLET-54, 42/ŞÛRÂ-13, 42/ŞÛRÂ-47, 43/ZUHRÛF-14, 47/MUHAMMED-5, 50/KAF-8, 51/ZÂRİYÂT-50, 70/MEÂRİC-32,