Anasayfa
 
ABESE (080)
ÂDİYÂT (100)
AHKÂF (046)
AHZÂB (033)
A'LÂ (087)
ALAK (096)
ÂLİ İMRÂN (003)
ANKEBÛT (029)
A'RÂF (007)
ASR (103)
BAKARA (002)
BELED (090)
BEYYİNE (098)
BURÛC (085)
CÂSİYE (045)
CİNN (072)
CUMA (062)
DUHÂ (093)
DUHÂN (044)
EN'ÂM (006)
ENBİYÂ (021)
ENFÂL (008)
FÂTIR (035)
FÂTİHA (001)
FECR (089)
FELAK (113)
FETİH (048)
FÎL (105)
FURKÂN (025)
FUSSİLET (041)
GÂŞİYE (088)
HACC (022)
HADÎD (057)
HÂKKA (069)
HAŞR (059)
HİCR (015)
HUCURÂT (049)
HÛD (011)
HUMEZE (104)
İBRÂHÎM (014)
İHLÂS (112)
İNFİTÂR (082)
İNSÂN (DEHR) (076)
İNŞİKAK (084)
İNŞİRÂH (ŞERH) (094)
İSRÂ (017)
KADR (KADİR) (097)
KAF (050)
KÂFİRÛN (109)
KALEM (068)
KAMER (054)
KÂRİA (101)
KASAS (028)
KEHF (018)
KEVSER (108)
KIYÂME (075)
KUREYŞ (106)
LEYL (092)
LOKMÂN (031)
MÂİDE (005)
MÂÛN (107)
MEÂRİC (070)
MERYEM (019)
MUCÂDELE (058)
MUDDESSİR (074)
MUHAMMED (047)
MULK (067)
MU'MİN (040)
MU'MİNÛN (023)
MUMTEHİNE (060)
MUNÂFİKÛN (063)
MURSELÂT (077)
MUTAFFİFÎN (083)
MUZZEMMİL (073)
NAHL (016)
NÂS (114)
NASR (110)
NÂZİÂT (079)
NEBE (078)
NECM (053)
NEML (027)
NİSÂ (004)
NÛH (071)
NÛR (024)
RA'D (013)
RAHMÂN (055)
RÛM (030)
SÂD (038)
SAFF (061)
SÂFFÂT (037)
SEBE (034)
SECDE (032)
ŞEMS (091)
ŞUARÂ (026)
ŞÛRÂ (042)
TÂHÂ (020)
TAHRÎM (066)
TALÂK (065)
TÂRIK (086)
TEBBET (MESED) (111)
TEGÂBUN (064)
TEKÂSUR (102)
TEKVÎR (081)
TEVBE (009)
TÎN (095)
TÛR (052)
VÂKIA (056)
YÂSÎN (036)
YÛNUS (010)
YÛSUF (012)
ZÂRİYÂT (051)
ZİLZÂL (099)
ZUHRÛF (043)
ZUMER (039)
Kuran-ı Kerim Tefsiri
Görsel Eserler Kitapları Hayatı
 

 
Ayet Seçiniz
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

(60) MUMTEHİNE Suresi

Âyet - 1

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاء تُلْقُونَ إِلَيْهِم بِالْمَوَدَّةِ وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَاءكُم مِّنَ الْحَقِّ يُخْرِجُونَ الرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْ أَن تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ رَبِّكُمْ إِن كُنتُمْ خَرَجْتُمْ جِهَادًا فِي سَبِيلِي وَابْتِغَاء مَرْضَاتِي تُسِرُّونَ إِلَيْهِم بِالْمَوَدَّةِ وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَنتُمْ وَمَن يَفْعَلْهُ مِنكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاء السَّبِيلِ
Yâ eyyuhâllezîne âmenû lâ tettehızû aduvvî ve aduvvekum evliyâe, tulkûne ileyhim bil meveddeti ve kad keferû bi mâ câekum minel hakk(hakkı), yuhricûner resûle ve iyyâkum en tû’minû billâhi rabbikum, in kuntum harectum cihâden fî sebîlî vebtigâe merdâtî tusirrûne ileyhim bil meveddeti ve ene a’lemu bi mâ ahfeytum ve mâ a’lentum, ve men yef’alhu minkum fe kad dalle sevâes sebîl(sebîli).
Ey âmenû olanlar (ölmeden önce Allah’a ulaşmayı dileyenler)! Benim ve sizin düşmanlarınızı dostlar edinmeyin! Ve onlar, Hakk’tan size geleni inkâr etmiş oldukları halde onlara muhabbet besliyorsunuz (dostluk ilka ediyorsunuz). Rabbiniz olan Allah’a inanmanızdan dolayı resûlü ve sizi yurdunuzdan çıkarıyorlar. Şâyet siz, Benim yolumda, Benim rızamı aramak için cihada çıktı iseniz (buna rağmen niçin), onlara sevgi gösterip sır veriyorsunuz. Ve Ben, sizin gizlediğinizi de, açıkladığınızı da bilirim. Ve sizden kim onu (bunu) yaparsa, o taktirde doğru yoldan (Allah'a ulaştıran yoldan, Sıratı Mustakîm'den) sapmış olur.
İMAM İSKENDER ALİ MİHR
 
1.yâ eyyuhâ: ey
2.ellezîne âmenû: âmenû olanlar, ölmeden önce Allah'a ulaşmayı dileyenler
3.lâ tettehizû: yapmayın, edinmeyin
4.aduvvî: düşmanlarım
5.ve aduvve-kum: ve sizin düşmanlarınız
6.evliyâe: velîler, dostlar
7.tulkûne: ilka ediyorsunuz (dostluk ilka ediyorsunuz, muhabbet besliyorsunuz)
8.ileyhim: onlara
9.bi el meveddeti: muhabbet ile, sevgi ile
10.ve kad: ve olmuştu
11.keferû: inkâr ettiler
12.bi mâ câe-kum: size gelen şeyi
13.min el hakkı: Hakk'tan
14.yuhricûne: çıkarıyorlar
15.er resûle: resûl
16.ve iyyâ-kum: ve sizi
17.en tû'minû: inanmanız
18.bi allâhi: Allah'a
19.rabbi-kum: Rabbiniz
20.in kuntum: eğer siz iseniz
21.harectum: siz çıktınız
22.cihâden: cihad
23.fî sebîlî: benim yolumda
24.ve ibtigâe: ve aradı, arzu eti, istedi
25.mardâtî: benim razı olmam, benim rızam
26.tusirrûne: sır veriyorsunuz
27.ileyhim: onlara
28.bi el meveddeti: muhabbet ile, sevgi ile
29.ve ene: ve ben
30.a'lemu: bilirim
31.bi mâ ahfeytum: gizlediğiniz şeyleri
32.ve mâ a'lentum: ve (aleni olan) açığa vurduğunuz şeyler
33.ve men: ve kim
34.yef'al-hu: onu yapar
35.min-kum: sizden
36.fe: o taktirde
37.kad dalle: sapmış olur
38.sevâe es sebîli: yolun seviyesi, yolun ortası, doğru yol
MUMTEHİNE SURESİ 1. AYET AÇIKLAMASI

Bismillâhirrahmânirrahîm

Resûlullah (S.A.V), Medine'de, Mekke'nin fethi için hazırlık yaparken, Hâtib b. Ebî Beltea Mekke'li müşriklere bunu haber vermek için bir mektup yazarak, Mekke'ye giden bir kadınla mektubu gönderdi, tedbir almalarını istedi. Durum Resûlullah'a vahy ile bildirilince, üç kişiyi (Ali, Zübeyr ve Mikdat'ı), o kadından mektubu alıp ona getirmeleri için görevlendirdi. Kadın ilk önce inkâr etti ise de sonra mektubu teslim etti. Resûlullah, Hâtib b. Ebî Beltea'ya “Bu nedir?” diye sordu. Hz. Ömer hemen onun boynunu vurmak istedi. Resûlullah, onun Bedr Savaşı'na katılanlardan olduğunu söyledi. Allah, bu âyet ile “Benim ve sizin düşmanlarınızı dostlar edinmeyin!” diyerek bu şahsa ve onun gibi düşünenlere ihtarda bulunmuştur. Hâtib b. Ebî Beltea ise bunu, kâfir olduğundan veya dîninden döndüğü için yapmadığını, Mekke'de bulunan akrabalarının korunması için yaptığını söylemiştir. Ve Allah, âyete “Ey âmenû olanlar!” diye başlayarak onların îmânlarına da böylece işaret etmiş oluyor.

Allah bu âyette “Benim rızamı aramak için sefere çıktı iseniz neden onlara sır veriyorsunuz?” diye soruyor. “Benim ve sizin düşmanlarınızı dost edinmeyin. Onlar ki sizleri Allah'a inandığınız için yurtlarından çıkarıyorlar. Bunları yapanlar doğru yoldan sapmış olur.” buyuruyor.

İlgili linkler

  • "MUMTEHİNE suresi, 1. ayeti" tefsiri (www.kurantefsiri.com)
  • "MUMTEHİNE suresi, 1. ayeti" için 30 farklı Türkçe mealleri kıyasla
  • Hidayet ayetleri: 1/FÂTİHA-6, 2/BAKARA-18, 2/BAKARA-27, 2/BAKARA-46, 2/BAKARA-120, 2/BAKARA-156, 2/BAKARA-157, 2/BAKARA-213, 3/ÂLİ İMRÂN-20, 3/ÂLİ İMRÂN-73, 3/ÂLİ İMRÂN-101, 4/NİSÂ-58, 4/NİSÂ-175, 5/MÂİDE-16, 5/MÂİDE-35, 6/EN'ÂM-36, 6/EN'ÂM-87, 6/EN'ÂM-88, 6/EN'ÂM-154, 7/A'RÂF-40, 7/A'RÂF-181, 10/YÛNUS-7, 10/YÛNUS-25, 10/YÛNUS-26, 10/YÛNUS-35, 11/HÛD-29, 12/YÛSUF-108, 13/RA'D-21, 13/RA'D-22, 13/RA'D-25, 13/RA'D-27, 13/RA'D-36, 16/NAHL-9, 16/NAHL-121, 17/İSRÂ-15, 18/KEHF-17, 18/KEHF-110, 20/TÂHÂ-75, 20/TÂHÂ-82, 22/HACC-24, 23/MU'MİNÛN-60, 24/NÛR-42, 25/FURKÂN-57, 25/FURKÂN-71, 26/ŞUARÂ-78, 28/KASAS-56, 29/ANKEBÛT-5, 29/ANKEBÛT-23, 29/ANKEBÛT-26, 29/ANKEBÛT-69, 30/RÛM-8, 30/RÛM-31, 31/LOKMÂN-15, 32/SECDE-13, 32/SECDE-24, 33/AHZÂB-21, 34/SEBE-6, 35/FÂTIR-18, 38/SÂD-44, 39/ZUMER-17, 39/ZUMER-18, 39/ZUMER-23, 39/ZUMER-54, 40/MU'MİN-13, 40/MU'MİN-38, 40/MU'MİN-66, 41/FUSSİLET-33, 41/FUSSİLET-54, 42/ŞÛRÂ-13, 42/ŞÛRÂ-47, 43/ZUHRÛF-14, 47/MUHAMMED-5, 50/KAF-8, 51/ZÂRİYÂT-50, 70/MEÂRİC-32,