Anasayfa
 
ABESE (080)
ÂDİYÂT (100)
AHKÂF (046)
AHZÂB (033)
A'LÂ (087)
ALAK (096)
ÂLİ İMRÂN (003)
ANKEBÛT (029)
A'RÂF (007)
ASR (103)
BAKARA (002)
BELED (090)
BEYYİNE (098)
BURÛC (085)
CÂSİYE (045)
CİNN (072)
CUMA (062)
DUHÂ (093)
DUHÂN (044)
EN'ÂM (006)
ENBİYÂ (021)
ENFÂL (008)
FÂTIR (035)
FÂTİHA (001)
FECR (089)
FELAK (113)
FETİH (048)
FÎL (105)
FURKÂN (025)
FUSSİLET (041)
GÂŞİYE (088)
HACC (022)
HADÎD (057)
HÂKKA (069)
HAŞR (059)
HİCR (015)
HUCURÂT (049)
HÛD (011)
HUMEZE (104)
İBRÂHÎM (014)
İHLÂS (112)
İNFİTÂR (082)
İNSÂN (DEHR) (076)
İNŞİKAK (084)
İNŞİRÂH (ŞERH) (094)
İSRÂ (017)
KADR (KADİR) (097)
KAF (050)
KÂFİRÛN (109)
KALEM (068)
KAMER (054)
KÂRİA (101)
KASAS (028)
KEHF (018)
KEVSER (108)
KIYÂME (075)
KUREYŞ (106)
LEYL (092)
LOKMÂN (031)
MÂİDE (005)
MÂÛN (107)
MEÂRİC (070)
MERYEM (019)
MUCÂDELE (058)
MUDDESSİR (074)
MUHAMMED (047)
MULK (067)
MU'MİN (040)
MU'MİNÛN (023)
MUMTEHİNE (060)
MUNÂFİKÛN (063)
MURSELÂT (077)
MUTAFFİFÎN (083)
MUZZEMMİL (073)
NAHL (016)
NÂS (114)
NASR (110)
NÂZİÂT (079)
NEBE (078)
NECM (053)
NEML (027)
NİSÂ (004)
NÛH (071)
NÛR (024)
RA'D (013)
RAHMÂN (055)
RÛM (030)
SÂD (038)
SAFF (061)
SÂFFÂT (037)
SEBE (034)
SECDE (032)
ŞEMS (091)
ŞUARÂ (026)
ŞÛRÂ (042)
TÂHÂ (020)
TAHRÎM (066)
TALÂK (065)
TÂRIK (086)
TEBBET (MESED) (111)
TEGÂBUN (064)
TEKÂSUR (102)
TEKVÎR (081)
TEVBE (009)
TÎN (095)
TÛR (052)
VÂKIA (056)
YÂSÎN (036)
YÛNUS (010)
YÛSUF (012)
ZÂRİYÂT (051)
ZİLZÂL (099)
ZUHRÛF (043)
ZUMER (039)
Kuran-ı Kerim Tefsiri
Görsel Eserler Kitapları Hayatı
 

(37) SÂFFÂT Suresi

Âyet - 1

وَالصَّافَّاتِ صَفًّا
Ves sâffati saffâ(saffen).
Ve saf bağlayarak (huşû ile Allah’ın huzurunda) saf halinde bulunanlara andolsun.
İMAM İSKENDER ALİ MİHR
 
1.ve: ve andolsun, yemin olsun
2.es sâffâti: saflar halinde duranlar, saf bağlayanlar
3.saffen: saflar halinde, saf bağlayarak
SÂFFÂT SURESİ 1. AYET AÇIKLAMASI

Bismillâhirrahmânirrahîm

Ana dergâhtan ayrılan, Allah'a ulaşmak üzere yola çıkan bütün ruhlar altın kapıdan uçarak çıkarlar ve kapının hemen dışında yerden yaklaşık 8-10 m. yükseklikte tek bir saf husûle getirirler. Hepsi ayakta olarak boşlukta dururlar, saf halinde hepsi aynı hizada olarak yukarıya doğru yükselirler. Zemin kattan 1. gök katına, 1. gök katından 2., 3., 4., 5., 6. gök katına kadar olay böyledir. 6. kattan 7. kata bunların arasından sadece bir kişi çıkabilir. Şartlara sahip olan kişi, tek başına kubbeden yükselerek 7. gök katının altın kapısından içeri girecek ve 7. kata çıkabilenlerin arasına katılacaktır.

7. kata çıkabilenler 2. safı teşkil ederler, onlar her katta secde ederek süratle 7. kata ulaşırlar. Onların safları hep aynı kalır, hiçbir katta eksilmez. Oysaki 6. kata kadar çıkabilenlerin mutlaka bir kısmı 1. katta kalır. Geri kalanlardan bir kısmı 2. katta kalır, geri kalanlardan bir kısmı 3. katta kalır. Böylece 4., 5. katlarda kalanlardan sonra 6. kata çıkabilenler 6. kata çıkar ve başlangıçtakinden çok daha az sayıda insan 6. kata çıkabilir. 6. kata kadar çıkabilenlerin saf bağlama standardı budur. Bu âyet-i kerime aynı zamanda Allah'ın huzurunda kılınan huzur namazına da işaret eder. Saf halinde bulunanlar orada da 10'arlık sıralar halinde ilk 4 sıra 40'ları, sonraki 7 sıra 70'leri (abdalları) ihata ederler. Arkaya doğru 10'arlık sıra hep devam eder.

İlgili linkler

  • "SÂFFÂT suresi, 1. ayeti" tefsiri (www.kurantefsiri.com)
  • "SÂFFÂT suresi, 1. ayeti" için 30 farklı Türkçe mealleri kıyasla
  • Hidayet ayetleri: 1/FÂTİHA-6, 2/BAKARA-18, 2/BAKARA-27, 2/BAKARA-46, 2/BAKARA-120, 2/BAKARA-156, 2/BAKARA-157, 2/BAKARA-213, 3/ÂLİ İMRÂN-20, 3/ÂLİ İMRÂN-73, 3/ÂLİ İMRÂN-101, 4/NİSÂ-58, 4/NİSÂ-175, 5/MÂİDE-16, 5/MÂİDE-35, 6/EN'ÂM-36, 6/EN'ÂM-87, 6/EN'ÂM-88, 6/EN'ÂM-154, 7/A'RÂF-40, 7/A'RÂF-181, 10/YÛNUS-7, 10/YÛNUS-25, 10/YÛNUS-26, 10/YÛNUS-35, 11/HÛD-29, 12/YÛSUF-108, 13/RA'D-21, 13/RA'D-22, 13/RA'D-25, 13/RA'D-27, 13/RA'D-36, 16/NAHL-9, 16/NAHL-121, 17/İSRÂ-15, 18/KEHF-17, 18/KEHF-110, 20/TÂHÂ-75, 20/TÂHÂ-82, 22/HACC-24, 23/MU'MİNÛN-60, 24/NÛR-42, 25/FURKÂN-57, 25/FURKÂN-71, 26/ŞUARÂ-78, 28/KASAS-56, 29/ANKEBÛT-5, 29/ANKEBÛT-23, 29/ANKEBÛT-26, 29/ANKEBÛT-69, 30/RÛM-8, 30/RÛM-31, 31/LOKMÂN-15, 32/SECDE-13, 32/SECDE-24, 33/AHZÂB-21, 34/SEBE-6, 35/FÂTIR-18, 38/SÂD-44, 39/ZUMER-17, 39/ZUMER-18, 39/ZUMER-23, 39/ZUMER-54, 40/MU'MİN-13, 40/MU'MİN-38, 40/MU'MİN-66, 41/FUSSİLET-33, 41/FUSSİLET-54, 42/ŞÛRÂ-13, 42/ŞÛRÂ-47, 43/ZUHRÛF-14, 47/MUHAMMED-5, 50/KAF-8, 51/ZÂRİYÂT-50, 70/MEÂRİC-32,