Anasayfa
 
ABESE (080)
ÂDİYÂT (100)
AHKÂF (046)
AHZÂB (033)
A'LÂ (087)
ALAK (096)
ÂLİ İMRÂN (003)
ANKEBÛT (029)
A'RÂF (007)
ASR (103)
BAKARA (002)
BELED (090)
BEYYİNE (098)
BURÛC (085)
CÂSİYE (045)
CİNN (072)
CUMA (062)
DUHÂ (093)
DUHÂN (044)
EN'ÂM (006)
ENBİYÂ (021)
ENFÂL (008)
FÂTIR (035)
FÂTİHA (001)
FECR (089)
FELAK (113)
FETİH (048)
FÎL (105)
FURKÂN (025)
FUSSİLET (041)
GÂŞİYE (088)
HACC (022)
HADÎD (057)
HÂKKA (069)
HAŞR (059)
HİCR (015)
HUCURÂT (049)
HÛD (011)
HUMEZE (104)
İBRÂHÎM (014)
İHLÂS (112)
İNFİTÂR (082)
İNSÂN (DEHR) (076)
İNŞİKAK (084)
İNŞİRÂH (ŞERH) (094)
İSRÂ (017)
KADR (KADİR) (097)
KAF (050)
KÂFİRÛN (109)
KALEM (068)
KAMER (054)
KÂRİA (101)
KASAS (028)
KEHF (018)
KEVSER (108)
KIYÂME (075)
KUREYŞ (106)
LEYL (092)
LOKMÂN (031)
MÂİDE (005)
MÂÛN (107)
MEÂRİC (070)
MERYEM (019)
MUCÂDELE (058)
MUDDESSİR (074)
MUHAMMED (047)
MULK (067)
MU'MİN (040)
MU'MİNÛN (023)
MUMTEHİNE (060)
MUNÂFİKÛN (063)
MURSELÂT (077)
MUTAFFİFÎN (083)
MUZZEMMİL (073)
NAHL (016)
NÂS (114)
NASR (110)
NÂZİÂT (079)
NEBE (078)
NECM (053)
NEML (027)
NİSÂ (004)
NÛH (071)
NÛR (024)
RA'D (013)
RAHMÂN (055)
RÛM (030)
SÂD (038)
SAFF (061)
SÂFFÂT (037)
SEBE (034)
SECDE (032)
ŞEMS (091)
ŞUARÂ (026)
ŞÛRÂ (042)
TÂHÂ (020)
TAHRÎM (066)
TALÂK (065)
TÂRIK (086)
TEBBET (MESED) (111)
TEGÂBUN (064)
TEKÂSUR (102)
TEKVÎR (081)
TEVBE (009)
TÎN (095)
TÛR (052)
VÂKIA (056)
YÂSÎN (036)
YÛNUS (010)
YÛSUF (012)
ZÂRİYÂT (051)
ZİLZÂL (099)
ZUHRÛF (043)
ZUMER (039)
Kuran-ı Kerim Tefsiri
Görsel Eserler Kitapları Hayatı
 

 
Ayet Seçiniz
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75
76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125
126 127 128 129                                          

(9) TEVBE Suresi

Âyet - 102

وَآخَرُونَ اعْتَرَفُواْ بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُواْ عَمَلاً صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا عَسَى اللّهُ أَن يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ
Ve âharûne’terefû bi zunûbihim haletû amelen sâlihan ve âhara seyyiâ(seyyien), asâllâhu en yetûbe aleyhim, innallâhe gafûrun rahîm(rahîmun).
Ve diğerleri (savaştan geri kalanların bir kısmı), günahlarını itiraf ettiler. Salih ameli, diğer kötü (amel)le karıştırdılar. Umulur ki; Allah, onların tövbelerini kabul eder, muhakkak ki; Allah, Gafur’dur (mağfiret edendir), Rahîm (rahmet nuru gönderen)’dir.
İMAM İSKENDER ALİ MİHR
 
1.ve âharûne i'terefû: ve diğerleri itiraf ettiler (savaştan geri kalanlar)
2.bi zunûbi-him: günahlarını
3.haletû: karıştırdılar
4.amelen sâlihan: salih amel (nefsi ıslâh edici amel)
5.ve âhara: ve diğer
6.seyyien: kötü
7.asâ allâhu: umulur ki Allah
8.en yetûbe aleyhim: onların tövbelerini kabul eder
9.inne allâhe: muhakkak ki Allah
10.gafûrun: gafur, mağfiret eden
11.rahîmun: rahîm, rahmet nuru gönderen
TEVBE SURESİ 102. AYET AÇIKLAMASI

Bismillâhirrahmânirrahîm

Münafıklar, Peygamber Efendimiz (S.A.V)'e hiç tâbî olmamışlar sadece tâbî olur görünmüşlerdir. Ve hiçbir zaman kalplerindeki küfür kelimesi alınmamış, hiçbir zaman kalplerine îmân yazılmamış, hiçbir zaman salih amel işlememişlerdir. Bir kısım münafıklarsa bir muhteva kazanmışlar, Peygamber Efendimiz (S.A.V)'e aslında tâbî olmuşlar, fakat sonra Allah'a ve Resûl'üne isyan etmişler, Allah'ın Resûl'ünden şüphe etmişler ve fıska düşmüşlerdir. Bunlar aslında bir süre nefsi ıslâh edici ameller işlemişler, ta ki ruhlarını Allah'a ulaştırsınlar.

Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allahû Tealâ o dileği işitir, bilir ve görür. Derhal 12 ihsanda bulunur. O kişi, 12 ihsanla mürşidine ulaştığı zaman ruhu mutlaka vücudundan ayrılır. Allah'a doğru yola çıkar. Allah da o ruhu mutlaka Kendisine ulaştırır.

O kişi, mutlaka salih amel (amilüssalihat) işleyecektir. Salih ameller (nefs tezkiyesi) sebebiyle nefsini %51 nura kadar ulaştırır, mutlaka ruhu Allah'a ulaşır. Bundan sonra insanın fıska düşmemesi söz konusu olmalıdır. Çünkü şeytan, bu noktadan itibaren o kişiyle yeniden uğraşır. O kişi, vuslata ulaşana kadar buna mani olamaz. Çünkü Allahû Tealâ, sözünü mutlaka gerçekleştirecektir.

İşte hidayete erdikten sonra fıska düşenler vardır. Yani ruhu Allah'a ulaşmış, ondan sonra bu insan fıska düşmüş ve münafıkların arasına girmiştir. Allahû Tealâ: “İşte bunlar amilüssalihatı, kötü amelle karıştırdılar, bir süre salih ameller işleyip hidayete erdiler ama sonra bu insanlar, salih ameli, kötü amelle karıştırdılar.” diyor. Yani evvelce işledikleri salih ameller sona ermiş ve kötü amel, salih ameli otomatik olarak aşmıştır. Çünkü Allahû Tealâ, kesin şüpheyi gördüğü anda olay biter. Kişi artık Allah'ın emrettiklerini yapmak istemez. Yasak ettiği fiilleri yeniden işlemeye başlar ve tıpkı Allah yoluna girmeden evvelki durumuna geri döner. Böyle bir standartta kişi, artık salih amellerde bulunmaz. Salihata seyyiat katmaya başlar ve neticede seyyiati ağır basan o kişi, düşer.

İlgili linkler

  • "TEVBE suresi, 102. ayeti" tefsiri (www.kurantefsiri.com)
  • "TEVBE suresi, 102. ayeti" için 30 farklı Türkçe mealleri kıyasla
  • Hidayet ayetleri: 1/FÂTİHA-6, 2/BAKARA-18, 2/BAKARA-27, 2/BAKARA-46, 2/BAKARA-120, 2/BAKARA-156, 2/BAKARA-157, 2/BAKARA-213, 3/ÂLİ İMRÂN-20, 3/ÂLİ İMRÂN-73, 3/ÂLİ İMRÂN-101, 4/NİSÂ-58, 4/NİSÂ-175, 5/MÂİDE-16, 5/MÂİDE-35, 6/EN'ÂM-36, 6/EN'ÂM-87, 6/EN'ÂM-88, 6/EN'ÂM-154, 7/A'RÂF-40, 7/A'RÂF-181, 10/YÛNUS-7, 10/YÛNUS-25, 10/YÛNUS-26, 10/YÛNUS-35, 11/HÛD-29, 12/YÛSUF-108, 13/RA'D-21, 13/RA'D-22, 13/RA'D-25, 13/RA'D-27, 13/RA'D-36, 16/NAHL-9, 16/NAHL-121, 17/İSRÂ-15, 18/KEHF-17, 18/KEHF-110, 20/TÂHÂ-75, 20/TÂHÂ-82, 22/HACC-24, 23/MU'MİNÛN-60, 24/NÛR-42, 25/FURKÂN-57, 25/FURKÂN-71, 26/ŞUARÂ-78, 28/KASAS-56, 29/ANKEBÛT-5, 29/ANKEBÛT-23, 29/ANKEBÛT-26, 29/ANKEBÛT-69, 30/RÛM-8, 30/RÛM-31, 31/LOKMÂN-15, 32/SECDE-13, 32/SECDE-24, 33/AHZÂB-21, 34/SEBE-6, 35/FÂTIR-18, 38/SÂD-44, 39/ZUMER-17, 39/ZUMER-18, 39/ZUMER-23, 39/ZUMER-54, 40/MU'MİN-13, 40/MU'MİN-38, 40/MU'MİN-66, 41/FUSSİLET-33, 41/FUSSİLET-54, 42/ŞÛRÂ-13, 42/ŞÛRÂ-47, 43/ZUHRÛF-14, 47/MUHAMMED-5, 50/KAF-8, 51/ZÂRİYÂT-50, 70/MEÂRİC-32,