Anasayfa
 
ABESE (080)
ÂDİYÂT (100)
AHKÂF (046)
AHZÂB (033)
A'LÂ (087)
ALAK (096)
ÂLİ İMRÂN (003)
ANKEBÛT (029)
A'RÂF (007)
ASR (103)
BAKARA (002)
BELED (090)
BEYYİNE (098)
BURÛC (085)
CÂSİYE (045)
CİNN (072)
CUMA (062)
DUHÂ (093)
DUHÂN (044)
EN'ÂM (006)
ENBİYÂ (021)
ENFÂL (008)
FÂTIR (035)
FÂTİHA (001)
FECR (089)
FELAK (113)
FETİH (048)
FÎL (105)
FURKÂN (025)
FUSSİLET (041)
GÂŞİYE (088)
HACC (022)
HADÎD (057)
HÂKKA (069)
HAŞR (059)
HİCR (015)
HUCURÂT (049)
HÛD (011)
HUMEZE (104)
İBRÂHÎM (014)
İHLÂS (112)
İNFİTÂR (082)
İNSÂN (DEHR) (076)
İNŞİKAK (084)
İNŞİRÂH (ŞERH) (094)
İSRÂ (017)
KADR (KADİR) (097)
KAF (050)
KÂFİRÛN (109)
KALEM (068)
KAMER (054)
KÂRİA (101)
KASAS (028)
KEHF (018)
KEVSER (108)
KIYÂME (075)
KUREYŞ (106)
LEYL (092)
LOKMÂN (031)
MÂİDE (005)
MÂÛN (107)
MEÂRİC (070)
MERYEM (019)
MUCÂDELE (058)
MUDDESSİR (074)
MUHAMMED (047)
MULK (067)
MU'MİN (040)
MU'MİNÛN (023)
MUMTEHİNE (060)
MUNÂFİKÛN (063)
MURSELÂT (077)
MUTAFFİFÎN (083)
MUZZEMMİL (073)
NAHL (016)
NÂS (114)
NASR (110)
NÂZİÂT (079)
NEBE (078)
NECM (053)
NEML (027)
NİSÂ (004)
NÛH (071)
NÛR (024)
RA'D (013)
RAHMÂN (055)
RÛM (030)
SÂD (038)
SAFF (061)
SÂFFÂT (037)
SEBE (034)
SECDE (032)
ŞEMS (091)
ŞUARÂ (026)
ŞÛRÂ (042)
TÂHÂ (020)
TAHRÎM (066)
TALÂK (065)
TÂRIK (086)
TEBBET (MESED) (111)
TEGÂBUN (064)
TEKÂSUR (102)
TEKVÎR (081)
TEVBE (009)
TÎN (095)
TÛR (052)
VÂKIA (056)
YÂSÎN (036)
YÛNUS (010)
YÛSUF (012)
ZÂRİYÂT (051)
ZİLZÂL (099)
ZUHRÛF (043)
ZUMER (039)
Kuran-ı Kerim Tefsiri
Görsel Eserler Kitapları Hayatı
 

 
Ayet Seçiniz
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75
76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125
126 127 128 129                                          

(9) TEVBE Suresi

Âyet - 15

وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ وَيَتُوبُ اللّهُ عَلَى مَن يَشَاء وَاللّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ
Ve yuzhib gayza kulûbihim, ve yetûbullâhu alâ men yeşâu, vallâhu alîmun hakîm(hakîmun).
Ve onların kalplerindeki öfkeyi giderir. Ve Allah, dilediği kimsenin tövbesini kabul eder. Ve Allah; Alîm’dir (bilen), Hakîm’dir (hikmet sahibi, hüküm sahibi).
İMAM İSKENDER ALİ MİHR
 
1.ve yuzhib: ve giderir
2.gayza: öfke, gayz
3.kulûbi-him: onların kalpleri
4.ve yetûbu allâhu: ve Allah tövbeyi kabul eder
5.alâ: ...e
6.men yeşâu: dilediği kimse
7.vallâhu (ve allâhu): ve Allah
8.alîmun: en iyi bilen
9.hakîmun: hakîm, hükmün ve hikmet sahibi
TEVBE SURESİ 15. AYET AÇIKLAMASI

Bismillâhirrahmânirrahîm

14 asır evvel sahâbenin Allah'ın yoluna girmesine putperestler ve diğerleri fena halde içerliyorlardı. Peygamber Efendimiz (S.A.V) ve sahâbeyi öldürmeye karar verdiler. Onun için de adım adım herşeyi yapıyorlardı. Böyle bir durumda Allahû Tealâ, “Onlar bunu size yaptıklarına göre, siz de onlarla savaşın. Savaşın ki; Allah, sizin elinizle onlara cezasını versin, onları alçaltsın. Ve böylece savaşı göze aldığınız, Allah yolunda şehit olmayı düşündüğünüz için Allah sizin de göğsünüze şifa versin.” diyor.

Şifaların en büyüğü mutlaka şehit olmaktır. Şehitlere, Allah'a şahit olanlara, Allah yolunda, Allah'ın düşmanlarına karşı yapılan bir savaşta, Allah'ın düşmanları tarafından öldürülenlere, Allahû Tealâ sıddîk makamıyla eşit standartlar veriyor:

4/NİSÂ-69: Ve men yutiıllâhe ver resûle fe ulâike meallezîne en’amellâhu aleyhim minen nebiyyîne ves sıddîkîne veş şuhedâi ves sâlihîn(sâlihîne), ve hasune ulâike rafîkâ(rafîkan).
Ve kim, Allah'a ve Resûl'e itaat ederse, o taktirde işte onlar, Allah'ın kendilerine ni'met verdiği nebîlerle (peygamberlerle) ve sıddîklerle ve şehitlerle ve salihlerle beraberdirler. Ve işte onlar ne güzel arkadaştır.

Onları da hakka tukâtihi takvanın, bihakkın takvanın, iradesini de Allah'a teslim edenlerin standardında görüyor. Ruhunun, vechinin, nefsinin ve iradesinin Allah'a teslimlerini tamamlayabilen kişi, Hakk'ul yakînin sahibidir. Onlar, iradeleri Allah'ın iradesine bağlanmış olanlardır.

İki tarafın da birbirlerine karşı öfkelerinin giderilme standartlarının arkasında savaş vardır. Her iki taraf da birbirlerini öldürerek öfkelerini alıyorlar. Sahâbe, düşmanıyla savaşırsa ve Allah yolunda yaptığı bu savaşta onlardan ölmesi gerekenleri öldürürse, ancak o zaman bir hedefe ulaşmış olur. O zaman düşmanların kalplerindeki öfke korkuya, sahâbenin kalbindeki öfke ise zafer sevincine dönüşür. Allah'ın düşmanlarını öldürmenin, onlara gâlip gelmenin, İslâm'ın gâlibiyetinin bir karışımı olur bu.

Allah seçer. Seçtiklerinden bir kısmı Allah'a ulaşmayı diler. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah da onları Kendisine ulaştırmayı diler. Allahû Tealâ'ya ulaşmayı dileyen kişi, ancak irşad makamına ulaştığı taktirde bunun gerçekleşeceğini bilir ve ihsanlar ardarda gelir. Allahû Tealâ, kişinin gözlerindeki hicab-ı mestureyi, kulaklarındaki vakrayı, kalplerindeki ekinneti alarak, irşad makamını o kişiye sevdirir. Allah o kişinin kalbine hidayet eder, kişi zikir yaptığı zaman Allah'tan gelen nurların kalbe girmesi için kalbi Allah'a çevirir. Göğsünden kalbine nur yolunu açar, o kişiyi huşûya ulaştırır, sonra da kişinin talebi üzerine mürşidini gösterir.

Bu âyet-i kerime, “Allah dilediği kimsenin tövbesini kabul eder. Allah alîmdir ve hikmet sahibidir.” cümlesi ile bittiğine göre bu tövbe, mürşidin önünde yapılan tövbedir. Ve Allah, Kendisine ulaştırmayı dilediği kimsenin tövbesini kabul eder. Böyle bir tövbe ile Allah'ın dilediği kişi, tövbenin sahibi olarak Allah'a ulaşır. İşte bu dilediği kişiler, hidayete erecek olanlardır.

İlgili linkler

  • "TEVBE suresi, 15. ayeti" tefsiri (www.kurantefsiri.com)
  • "TEVBE suresi, 15. ayeti" için 30 farklı Türkçe mealleri kıyasla
  • Hidayet ayetleri: 1/FÂTİHA-6, 2/BAKARA-18, 2/BAKARA-27, 2/BAKARA-46, 2/BAKARA-120, 2/BAKARA-156, 2/BAKARA-157, 2/BAKARA-213, 3/ÂLİ İMRÂN-20, 3/ÂLİ İMRÂN-73, 3/ÂLİ İMRÂN-101, 4/NİSÂ-58, 4/NİSÂ-175, 5/MÂİDE-16, 5/MÂİDE-35, 6/EN'ÂM-36, 6/EN'ÂM-87, 6/EN'ÂM-88, 6/EN'ÂM-154, 7/A'RÂF-40, 7/A'RÂF-181, 10/YÛNUS-7, 10/YÛNUS-25, 10/YÛNUS-26, 10/YÛNUS-35, 11/HÛD-29, 12/YÛSUF-108, 13/RA'D-21, 13/RA'D-22, 13/RA'D-25, 13/RA'D-27, 13/RA'D-36, 16/NAHL-9, 16/NAHL-121, 17/İSRÂ-15, 18/KEHF-17, 18/KEHF-110, 20/TÂHÂ-75, 20/TÂHÂ-82, 22/HACC-24, 23/MU'MİNÛN-60, 24/NÛR-42, 25/FURKÂN-57, 25/FURKÂN-71, 26/ŞUARÂ-78, 28/KASAS-56, 29/ANKEBÛT-5, 29/ANKEBÛT-23, 29/ANKEBÛT-26, 29/ANKEBÛT-69, 30/RÛM-8, 30/RÛM-31, 31/LOKMÂN-15, 32/SECDE-13, 32/SECDE-24, 33/AHZÂB-21, 34/SEBE-6, 35/FÂTIR-18, 38/SÂD-44, 39/ZUMER-17, 39/ZUMER-18, 39/ZUMER-23, 39/ZUMER-54, 40/MU'MİN-13, 40/MU'MİN-38, 40/MU'MİN-66, 41/FUSSİLET-33, 41/FUSSİLET-54, 42/ŞÛRÂ-13, 42/ŞÛRÂ-47, 43/ZUHRÛF-14, 47/MUHAMMED-5, 50/KAF-8, 51/ZÂRİYÂT-50, 70/MEÂRİC-32,