Anasayfa
 
ABESE (080)
ÂDİYÂT (100)
AHKÂF (046)
AHZÂB (033)
A'LÂ (087)
ALAK (096)
ÂLİ İMRÂN (003)
ANKEBÛT (029)
A'RÂF (007)
ASR (103)
BAKARA (002)
BELED (090)
BEYYİNE (098)
BURÛC (085)
CÂSİYE (045)
CİNN (072)
CUMA (062)
DUHÂ (093)
DUHÂN (044)
EN'ÂM (006)
ENBİYÂ (021)
ENFÂL (008)
FÂTIR (035)
FÂTİHA (001)
FECR (089)
FELAK (113)
FETİH (048)
FÎL (105)
FURKÂN (025)
FUSSİLET (041)
GÂŞİYE (088)
HACC (022)
HADÎD (057)
HÂKKA (069)
HAŞR (059)
HİCR (015)
HUCURÂT (049)
HÛD (011)
HUMEZE (104)
İBRÂHÎM (014)
İHLÂS (112)
İNFİTÂR (082)
İNSÂN (DEHR) (076)
İNŞİKAK (084)
İNŞİRÂH (ŞERH) (094)
İSRÂ (017)
KADR (KADİR) (097)
KAF (050)
KÂFİRÛN (109)
KALEM (068)
KAMER (054)
KÂRİA (101)
KASAS (028)
KEHF (018)
KEVSER (108)
KIYÂME (075)
KUREYŞ (106)
LEYL (092)
LOKMÂN (031)
MÂİDE (005)
MÂÛN (107)
MEÂRİC (070)
MERYEM (019)
MUCÂDELE (058)
MUDDESSİR (074)
MUHAMMED (047)
MULK (067)
MU'MİN (040)
MU'MİNÛN (023)
MUMTEHİNE (060)
MUNÂFİKÛN (063)
MURSELÂT (077)
MUTAFFİFÎN (083)
MUZZEMMİL (073)
NAHL (016)
NÂS (114)
NASR (110)
NÂZİÂT (079)
NEBE (078)
NECM (053)
NEML (027)
NİSÂ (004)
NÛH (071)
NÛR (024)
RA'D (013)
RAHMÂN (055)
RÛM (030)
SÂD (038)
SAFF (061)
SÂFFÂT (037)
SEBE (034)
SECDE (032)
ŞEMS (091)
ŞUARÂ (026)
ŞÛRÂ (042)
TÂHÂ (020)
TAHRÎM (066)
TALÂK (065)
TÂRIK (086)
TEBBET (MESED) (111)
TEGÂBUN (064)
TEKÂSUR (102)
TEKVÎR (081)
TEVBE (009)
TÎN (095)
TÛR (052)
VÂKIA (056)
YÂSÎN (036)
YÛNUS (010)
YÛSUF (012)
ZÂRİYÂT (051)
ZİLZÂL (099)
ZUHRÛF (043)
ZUMER (039)
Kuran-ı Kerim Tefsiri
Görsel Eserler Kitapları Hayatı
 

 
Ayet Seçiniz
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75
76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89                      

(43) ZUHRÛF Suresi

Âyet - 14

وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنقَلِبُونَ
Ve innâ ilâ rabbinâ le munkalibûn(munkalibûne).
Muhakkak ki biz, Rabbimize mutlaka dönecek olanlarız.
İMAM İSKENDER ALİ MİHR
 
1.ve innâ: ve muhakkak ki biz
2.ilâ rabbi-nâ: Rabbimize
3.le: mutlaka
4.munkalibûne: dönenler, dönecek olanlar
ÖNEMLİ AÇIKLAMA
 


Kur'an'daki hakikat kelime kelime bu şekilde olmasına rağmen bakalım diğer din adamları bu ayeti nasıl tercüme etmişler.
Abdulbaki Gölpınarlı: Ve şüphe yok ki biz, Rabbimize döneceğiz deyin diye.
Abdullah Parlıyan: Ve şüphe yok ki biz, Rabbimize döneceğiz deyin diye, tüm binitleri sizin emrinize vermiştir.
Adem Uğur: Biz şüphesiz Rabbimize döneceğiz (demelisiniz).
Ahmed Hulusi: "Doğrusu biz (sürekli dönüşerek) Rabbimize ereceğiz!"
Ahmet Tekin: 'Biz elbette, Rabbimize döneceğiz' demelisiniz.
Ahmet Varol: Ve biz elbette Rabbimize döneceğiz.'
Ali Bulaç: Ve biz elbette, Rabbimize çevrilip döneceğiz."
Ali Fikri Yavuz: Ve Muhakkak biz, dönüb Rabbimize varacağız.”
: “Ve şüphesiz biz, sonunda mutlaka Rabbimize döneceğiz.”
Bayraktar Bayraklı: “Şüphesiz biz Rabbimize döneceğiz.”
Bekir Sadak: (12-14) Her sinif varligi yaratan O'dur. Gemiler ve hayvanlardan binesiniz diye size binekler var etmistir. Butun bunlar; uzerlerine oturunca Rabbinizin nimetini anarak: «Bunlari buyrugumuza veren ne yucedir; zaten bizim takatimiz bunlara yetmezdi; suphesiz Rabbimize dnecegiz» demeniz icindir.
Celal Yıldırım: Ve elbette biz, dönüp dolaşıp Rabbımıza döneceğiz.
Cemal Külünkoğlu: (12-14) Ve O bütün çiftleri yaratandır. Üzerlerine binesiniz, sonra da Rabbinizin nimetini hatırlayasınız ve: “Bunu hizmetimize veren Allah'ın şanı yücedir. Bunlara bizim gücümüz yetmezdi. Şüphesiz biz Rabbimize döneceğiz” diyesiniz diye sizin için bindiğiniz gemileri ve hayvanları yaratandır.
Diyanet İşleri (eski): (12-14) Her sınıf varlığı yaratan O'dur. Gemiler ve hayvanlardan binesiniz diye size binekler var etmiştir. Bütün bunlar; üzerlerine oturunca Rabbinizin nimetini anarak: 'Bunları buyruğumuza veren ne yücedir; zaten bizim takatimiz bunlara yetmezdi; şüphesiz Rabbimize döneceğiz' demeniz içindir.
Diyanet Vakfi: Biz şüphesiz Rabbimize döneceğiz (demelisiniz).
Edip Yüksel: 'Ve biz, sonunda Rabbimize döneceğiz.'
Elmalılı Hamdi Yazır: Ve her halde biz dönüp dolaşıp rabbımıza varacağız
Elmalılı (sadeleştirilmiş): Ve muhakkak biz dönüp dolaşıp Rabbimize varacağız.»
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2): «Gerçekten biz Rabbimize döneceğiz.»
Gültekin Onan: Ve biz elbette, rabbimize çevrilip döneceğiz (lemünkalibun).
: “Ve esasen biz, elbette Rabbimize çevrilipdöneceğiz.”
Hasan Basri Çantay: (13-14) Tâki sırtlarında karaar kılasınız, sonra üzerlerine yerleşince (kalblerinizle) Rabbinizin ni'metini iyice düşünesiniz ve (dilinizle de) «Bunları bize râmeden Allahın şânı ne yücedir, münezzehdir. Yoksa biz bunlara güc yetiremezdik. Biz herhalde, ancak Rabbimize dönüb gidicileriz», diyesiniz.
Hayrat Neşriyat: (13-14) Tâ ki, onların sırtlarına kurulasınız; sonra üzerlerine yerleştiğiniz zaman, Rabbinizin ni'metini anarak: 'Münezzehtir O (Allah) ki, bunu bize itâatkâr kıldı; yoksa (biz)buna güç yetirici kimseler değildik; çünki şübhesiz biz, gerçekten Rabbimize dönecek olanlarız' diyesiniz.
İbni Kesir: Ve biz, şüphesiz Rabbımıza döneceğiz.
Kadri Çelik: “Ve biz elbette Rabbimize dönücüleriz (demeniz içindir).”
Muhammed Esed: o halde biz mutlaka O'na döneceğiz!" diyesiniz.
: Nihayet şu kesin ki biz, elbet Rabbimize döneceğiz!"
Ömer Nasuhi Bilmen: (14-15) «Ve şüphe yok ki, biz Rabbimize elbette dönüp gidicileriz.» Öyle iken onun için kullarından bir cüz isnat ettiler. Şüphe yok ki, (bu gibi bir) insan elbette apaçık bir küfürbazdır.
Ömer Öngüt: "Biz şüphesiz ki Rabbimize döneceğiz. "
Şaban Piriş: (13-14) Onların sırtlarına bitip oturmanız, sonra da: Rabbiniz'in nimetlerini hatırlamanız, onlara yerleştikten sonra da: -Bunu, hizmetimize veren Allah ne yücedir. Yoksa buna bizim gücümüz yetmezdi ve biz elbette Rabbimiz'e döneceğiz demeniz için..
: “evet elbette biz Rabbimizin huzuruna dönücüleriz” diyesiniz.
Fizilal-il Kuran: Biz şüphesiz Rabbimize döneceğiz deyin.
Suat Yıldırım: (13-14) Ta ki onların üstüne binerken Rabbinizin nimetini hatırlayasınız ve şöyle diyesiniz: "Bunları bizim hizmetimize veren Allah yüceler yücesidir, her türlü eksiklikten münezzehtir. O lütfetmeseydi biz buna güç yetiremezdik. Muhakkak ki biz sonunda Rabbimize döneceğiz."
Süleyman Ateş: "Biz elbette Rabbimize döneceğiz."
Tefhim-ul Kuran: Ve biz elbette, Rabbimize çevrilip döneceğiz.
Ümit Şimşek: 'Sonunda hepimiz Rabbimize döneceğiz.'
Yaşar Nuri Öztürk: "Ve gerçekten biz, halden hale geçerek Rabbimize mutlaka döneceğiz."
Abdullah Aydın: “Şüphe yok ki Rabbimize döneceğiz.”
Ahmet Davudoğlu: “Ve herhalde biz, dönüp Rabbimize varacağız.” deyin.
Ali Arslan: “Şüphesiz ki biz Rabbimize döneceğiz.”
Arif Pamuk: "Biz elbette Rabbimize döneceğiz."
Ayntabî Mehmet Efendi: “Ve biz Rabbimiz celle şânuhu'ya rücu edeceğiz.”
Bahaeddin Sağlam: “Ve elbette biz, Rabbimize döneceğiz.”
Diyanet Vakfı (1993): “Biz şüphesiz Rabbimize döneceğiz.”
Hasan Tahsin Feyizli: “Ve elbette biz Rabb'imize dön(üp gid)eceğiz.”
Hüseyin Atay, Yaşar Kutluay: “Rabbimize döneceğiz.” demeniz içindir.
Hüseyin Kaleli: (13-14) “Sırtlarında denk durmanız, sonra üzerinde rahatlaştığınız zaman Rabbinizin nimetini hatırlamanız ve: “Bunu bize müsahhar kılanı tenzih ederiz. Değilse O’na güç yetirenler olmazdık ve şüphesiz biz, ancak Rabbimize dönenleriz.” demeniz içindir.”
İsmail Mutlu, Şaban Döğen: "Muhakkak ki sonunda Rabbimize döneceğiz."
Mustafa İslamoğlu: "Muhakkak ki sonunda Rabbimize döneceğiz."
Nedim Yılmaz: Elbette biz sadece Rabbimize döneceğiz (diyesiniz).
Ömer Rıza Doğrul: Biz muhakkak Rabbimize döneceğiz.
Talat Koçyiğit: “Şüphesiz bir, Rabbimize döneceğiz.”
Ziya Kazıcı, Necip Taylan: “Biz Rabbimize dönüp varacağız.”
Bir Heyet: “Biz şüphesiz Rabbimize döneceğiz.”
ZUHRÛF SURESİ 14. AYET AÇIKLAMASI

Bismillâhirrahmânirrahîm

Allah bütün insanların Allah'a ulaşmayı dilemesini ister ama insanların büyük kısmı Allah'a ulaşmayı dilemezler. Oysaki diledikleri andan itibaren şu dünyadaki en mutlu insanlar olmak için ilk adımı atmış olacaklardır. Allahû Tealâ, Allah'a ulaşmayı dileyen herkes için mutlaka sözünü gerçekleştirecek, o kişilerin ruhlarını mutlaka Kendisine ulaştıracaktır.

Buradaki muhtevada, insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşması, mülâki olması Allah'ın temel emridir.

Zuhrûf Suresinin bu 14. âyet-i kerimesi insan ruhunun Allah'a mutlaka döneceğini ifade etmektedir. Kişi, Allah'a ulaşmayı diler ve ruhu Allah'a ulaşır. Allah'a ulaşmayı dilemezse o kişinin ruhunun ancak ölümden sonra Allah'a ulaşması söz konusudur. İnsanlar, ruhlarını ister kendileri ister Azrail (a.s), yardımcı melekleriyle beraber ulaştırsın netice değişmez. Her halükârda herkesin ruhu mutlaka Allah'a ulaşacaktır.

Bu âyetteki "munkalibûn" ifadesi Allah'a ulaşmayı dileyenlerin ruhlarını Allah'a ulaştırması anlamına gelir. Çünkü munkalibûn mânâ itibari ile bir değişimi ihtiva eder. İnsanın Allah'a ulaşmayı dilemesi, nefs tezkiyesini yapması, ruhunun 7 tane gök katını aşarak Allahû Tealâ'ya ulaşması ve Allah'ın Zat'ında ruhun yok olması devamlı değişimdir.

İlgili linkler

  • "ZUHRÛF suresi, 14. ayeti" tefsiri (www.kurantefsiri.com)
  • "ZUHRÛF suresi, 14. ayeti" için 30 farklı Türkçe mealleri kıyasla
  • Hidayet ayetleri: 1/FÂTİHA-6, 2/BAKARA-18, 2/BAKARA-27, 2/BAKARA-46, 2/BAKARA-120, 2/BAKARA-156, 2/BAKARA-157, 2/BAKARA-213, 3/ÂLİ İMRÂN-20, 3/ÂLİ İMRÂN-73, 3/ÂLİ İMRÂN-101, 4/NİSÂ-58, 4/NİSÂ-175, 5/MÂİDE-16, 5/MÂİDE-35, 6/EN'ÂM-36, 6/EN'ÂM-87, 6/EN'ÂM-88, 6/EN'ÂM-154, 7/A'RÂF-40, 7/A'RÂF-181, 10/YÛNUS-7, 10/YÛNUS-25, 10/YÛNUS-26, 10/YÛNUS-35, 11/HÛD-29, 12/YÛSUF-108, 13/RA'D-21, 13/RA'D-22, 13/RA'D-25, 13/RA'D-27, 13/RA'D-36, 16/NAHL-9, 16/NAHL-121, 17/İSRÂ-15, 18/KEHF-17, 18/KEHF-110, 20/TÂHÂ-75, 20/TÂHÂ-82, 22/HACC-24, 23/MU'MİNÛN-60, 24/NÛR-42, 25/FURKÂN-57, 25/FURKÂN-71, 26/ŞUARÂ-78, 28/KASAS-56, 29/ANKEBÛT-5, 29/ANKEBÛT-23, 29/ANKEBÛT-26, 29/ANKEBÛT-69, 30/RÛM-8, 30/RÛM-31, 31/LOKMÂN-15, 32/SECDE-13, 32/SECDE-24, 33/AHZÂB-21, 34/SEBE-6, 35/FÂTIR-18, 38/SÂD-44, 39/ZUMER-17, 39/ZUMER-18, 39/ZUMER-23, 39/ZUMER-54, 40/MU'MİN-13, 40/MU'MİN-38, 40/MU'MİN-66, 41/FUSSİLET-33, 41/FUSSİLET-54, 42/ŞÛRÂ-13, 42/ŞÛRÂ-47, 43/ZUHRÛF-14, 47/MUHAMMED-5, 50/KAF-8, 51/ZÂRİYÂT-50, 70/MEÂRİC-32,