Anasayfa
 
ABESE (080)
ÂDİYÂT (100)
AHKÂF (046)
AHZÂB (033)
A'LÂ (087)
ALAK (096)
ÂLİ İMRÂN (003)
ANKEBÛT (029)
A'RÂF (007)
ASR (103)
BAKARA (002)
BELED (090)
BEYYİNE (098)
BURÛC (085)
CÂSİYE (045)
CİNN (072)
CUMA (062)
DUHÂ (093)
DUHÂN (044)
EN'ÂM (006)
ENBİYÂ (021)
ENFÂL (008)
FÂTIR (035)
FÂTİHA (001)
FECR (089)
FELAK (113)
FETİH (048)
FÎL (105)
FURKÂN (025)
FUSSİLET (041)
GÂŞİYE (088)
HACC (022)
HADÎD (057)
HÂKKA (069)
HAŞR (059)
HİCR (015)
HUCURÂT (049)
HÛD (011)
HUMEZE (104)
İBRÂHÎM (014)
İHLÂS (112)
İNFİTÂR (082)
İNSÂN (DEHR) (076)
İNŞİKAK (084)
İNŞİRÂH (ŞERH) (094)
İSRÂ (017)
KADR (KADİR) (097)
KAF (050)
KÂFİRÛN (109)
KALEM (068)
KAMER (054)
KÂRİA (101)
KASAS (028)
KEHF (018)
KEVSER (108)
KIYÂME (075)
KUREYŞ (106)
LEYL (092)
LOKMÂN (031)
MÂİDE (005)
MÂÛN (107)
MEÂRİC (070)
MERYEM (019)
MUCÂDELE (058)
MUDDESSİR (074)
MUHAMMED (047)
MULK (067)
MU'MİN (040)
MU'MİNÛN (023)
MUMTEHİNE (060)
MUNÂFİKÛN (063)
MURSELÂT (077)
MUTAFFİFÎN (083)
MUZZEMMİL (073)
NAHL (016)
NÂS (114)
NASR (110)
NÂZİÂT (079)
NEBE (078)
NECM (053)
NEML (027)
NİSÂ (004)
NÛH (071)
NÛR (024)
RA'D (013)
RAHMÂN (055)
RÛM (030)
SÂD (038)
SAFF (061)
SÂFFÂT (037)
SEBE (034)
SECDE (032)
ŞEMS (091)
ŞUARÂ (026)
ŞÛRÂ (042)
TÂHÂ (020)
TAHRÎM (066)
TALÂK (065)
TÂRIK (086)
TEBBET (MESED) (111)
TEGÂBUN (064)
TEKÂSUR (102)
TEKVÎR (081)
TEVBE (009)
TÎN (095)
TÛR (052)
VÂKIA (056)
YÂSÎN (036)
YÛNUS (010)
YÛSUF (012)
ZÂRİYÂT (051)
ZİLZÂL (099)
ZUHRÛF (043)
ZUMER (039)
Kuran-ı Kerim Tefsiri
Görsel Eserler Kitapları Hayatı
 

 
Ayet Seçiniz
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75

(39) ZUMER Suresi

Âyet - 54

وَأَنِيبُوا إِلَى رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ
Ve enîbû ilâ rabbikum ve eslimû lehu min kabli en ye’tiyekumul azâbu summe lâ tunsarûn(tunsarûne).
Ve Rabbinize (Allah’a) yönelin (ruhunuzu Allah’a ulaştırmayı dileyin)! Ve size azap gelmeden önce O’na (Allah’a) teslim olun (ruhunuzu, vechinizi, nefsinizi, iradenizi Allah’a teslim edin). (Yoksa) sonra yardım olunmazsınız.
İMAM İSKENDER ALİ MİHR
 
1.ve enîbû: ve yönelin (ve ulaşmayı dileyin)
2.ilâ rabbi-kum: (sizin) Rabbinize
3.ve eslimû: ve teslim olun
4.lehu: ona
5.min kabli: önceden
6.en ye'tiye-kum: size gelmesi
7.el azâbu: azap
8.summe: sonra
9.lâ tunsarûne: yardım olunmazsınız
ÖNEMLİ AÇIKLAMA
 


Kur'an'daki hakikat kelime kelime bu şekilde olmasına rağmen bakalım diğer din adamları bu ayeti nasıl tercüme etmişler.
Abdulbaki Gölpınarlı: Ve dönün Rabbinize ve teslîm olun ona, size azap gelip çatmadan, sonra yardım edilmez size.
Abdullah Parlıyan: Size azap gelip çatmadan, Rabbinize dönün, O'na teslim olun, sonra size yardım edilmez.
Adem Uğur: Size azap gelip çatmadan önce Rabbinize dönün, O'na teslim olun, sonra size yardım edilmez.
Ahmed Hulusi: Rabbinize yönelin (tövbe edin) ve size azap (ölüm) gelmeden önce O'na teslim olun. . . Sonra yardım olunmazsınız!
Ahmet Tekin: 'Size azap gelmeden önce, samimiyetle inanarak, itaat ederek Rabbinize dönün. O’na teslim olarak hükmüne rıza gösterin, hâlis müslüman olun. Yoksa size yardım eden de bulunmaz.'
Ahmet Varol: Size azap gelip çatmadan önce Rabbinize yönelin ve O'na teslim olun. Sonra yardım olunmazsınız.
Ali Bulaç: Azab size gelip çatmadan evvel, Rabbinize yönelip dönün ve O'na teslim olun. Sonra size yardım edilmez.
Ali Fikri Yavuz: Onun için başınıza azab gelib çatmadan (tevbe edib) Rabbinize dönün, O’na hâlis ibadet edin; sonra kurtulamazsınız.
: Size (artık iman etmenin fayda vermeyeceği) azap gelip çatmadan önce gönülden Rabbinize yönelin ve O’na teslim olun. Aksi halde, hiçbir şekilde yardım görmezsiniz.
Bayraktar Bayraklı: “Size azap gelip çatmadan önce Rabbinize dönünüz, O'na teslim olunuz, sonra size yardım edilmez.”
Bekir Sadak: «ORabbinize yonelin. Azap size gelmeden once O'na teslim olun; sonra yardim gormezsiniz.»
Celal Yıldırım: Size henüz azâb gelmeden önce Rabbınıza yönelip tevbe şuuru içinde O'na gönül verin ve O'na teslîm olun. Aksi halde yardım göremezsiniz.
Cemal Külünkoğlu: Öyleyse size azap gelip çatmadan önce, Rabbinize yönelin ve O'na teslim olun! Yoksa yardım göremezsiniz.
Diyanet İşleri (eski): 'Rabbinize yönelin. Azap size gelmeden önce O'na teslim olun; sonra yardım görmezsiniz.'
Diyanet Vakfi: Size azap gelip çatmadan önce Rabbinize dönün, O'na teslim olun, sonra size yardım edilmez.
Edip Yüksel: Rabbinize yönelin ve cezaya çarpılmadan önce O'na teslim olun, zira o zaman yardım görmezsiniz
Elmalılı Hamdi Yazır: Onun için ümidi kesmeyin de başınıza azâb gelmeden evvel tevbe ile rabbınıza dehalet edin ve ona halîs müslimanlık yapın, sonra kurtulamazsınız
Elmalılı (sadeleştirilmiş): Onun için ümidi kesmeyin de başınıza azap gelmeden önce tevbe ile Rabbınıza yönelin ve O'na halis müslümanlık yapın! Sonra kurtulamazsınız.
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2): Onun için ümidi kesmeyin de başınıza azab gelmeden önce tevbe ile Rabbinize yönelin ve O'na teslim olun. Sonra kurtulamazsınız.
Gültekin Onan: Azab size gelip çatmadan evvel, rabbinize yönelip dönün ve O'na teslim olun. Sonra size yardım edilmez.
: Size azap gelip çatmadan önce Rabbinize dönün, O'na teslim olun, sonra size yardım edilmez.
Hasan Basri Çantay: «Size azâb gelib çatmazdan evvel Rabbinize dönün, Ona teslîm olun (müslüman olun). Sonra yardım edilmezsiniz».
Hayrat Neşriyat: Öyle ise, size o azabın gelmesinden önce Rabbinize yönelin ve O’na teslîm olun; sonra yardım olunmazsınız.
İbni Kesir: Ve Rabbınıza yönelin. Size azab gelmeden önce O'na teslim olun. Sonra yardım edilmezsiniz.
Kadri Çelik: Azap size gelip çatmadan evvel, Rabbinize yönelip dönün ve O'na teslim olun. Sonra size yardım da edilmez.
Muhammed Esed: Öyleyse (yalnız) Rabbinize yönelin ve (ölümün ve yeniden dirilmenin) azabı başınıza gelmeden önce O'na teslim olun, sonra hiç kimse sizi koruyamaz.
: İmdi, azap gelip sizi bulmazdan önce Rabbinize yönelin ve O'na teslim olun; sonra kimse size yardım edemez.
Ömer Nasuhi Bilmen: Ve Rabbinize dönün ve O'na teslim olun, size azap gelmeden evvel. Sonra yardım olunmazsınız.»
Ömer Öngüt: Rabbinize yönelin, size azap gelip çatmadan evvel O'na teslim olun. Sonra size yardım edilmez.
Şaban Piriş: Azap size gelmeden önce, Rabbinize yönelin ve O’na teslim olun ki sonra hiç bir yardım göremezsiniz.
: Rabbinize yönelip dönün ve O’na teslim olun! Size azap gelmeden önce! Sonra size yardım edilmez!
Fizilal-il Kuran: Rabb'inize yönelin. Azap size gelmeden önce O'na teslim olun sonra size yardım edilmez.
Suat Yıldırım: Size azap gelip çatmadan önce, Rabbinize dönün ve O’na teslim olun, O’na itaat edin. Yoksa yardım göremezsiniz.
Süleyman Ateş: "Size azâb gelip çatmadan Rabbinize dönün, O'na teslim olun. Sonra size yardım edilmez."
Tefhim-ul Kuran: Azab size gelip çatmadan evvel, Rabbinize yönelip dönün ve O'na teslim olun. Sonra size yardım da edilmez.
Ümit Şimşek: Onun için, başınıza azap gelmeden önce Rabbinize dönün ve Ona teslim olun; sonra kimseden yardım göremezsiniz.
Yaşar Nuri Öztürk: Azap yakanıza yapışmadan Rabbinize dönüp O'na teslim olun. Sonra size yardım edilmez.
Abdullah Aydın: "Onun için başınıza azap gelip çatmadan (tövbe ederek) Rabbinize yönelin, O'na ihlasla ibadet edin. Sonra kurtulamazsınız."
Ahmet Davudoğlu: Onun için başınıza azap gelip çatmadan (tevbe ile) Rabbinize dönün, O'na teslim olun. Sonra yardım olunmazsınız.
Ali Arslan: Size azap gelip dokunmazdan önce (dünyada iken) Rabbinize yönelip O'na teslim olun!
Arif Pamuk: Size azap gelip çatmadan önce Rabbinize dönün. O'na teslim olun, sonra size yardım edilmez.
Ayntabî Mehmet Efendi: Size azâb gelmeden önce, Rabbinize (tövbe ve) rücu edin! O'na teslim olun. Sonra, yardım olunmazsınız.
Bahaeddin Sağlam: Ve ey kullarım! Sahibiniz olan Allah'a yönelin. Azap size gelmeden O'na teslim olun.
Diyanet Vakfı (1993): Size azap gelip çatmadan önce, Rabbinize dönün; O'na teslim olun.
Hasan Tahsin Feyizli: (Bundan böyle) Size azap gelmeden önce, Rabbinize dön(üp tevbe ed)in ve O'na (gönülden) teslim olun.
Hüseyin Atay, Yaşar Kutluay: Rabbinize yönelin. Azap size gelmeden önce O'na teslim olun!
Hüseyin Kaleli: “Size azap gelmezden önce Rabbinize yönelin ve O’na teslim olun. Sonra yardım olunmazsınız.”
İsmail Mutlu, Şaban Döğen: Öyleyse azap gelmeden önce Rabbinize dönün ve O'na teslim olun; sonra kimseden yardım göremezsiniz.
Mustafa İslamoğlu: Öyleyse azap gelmeden önce Rabbinize dönün ve O'na teslim olun; sonra kimseden yardım göremezsiniz.
Nedim Yılmaz: Azap size gelmeden önce Rabbinize dönün. Ve O’na teslim olun. Sonra size yardım edilmez.
Ömer Rıza Doğrul: Azap gelmeden Rabbinize dönüp O’na sığının. O’na teslim olun. Sonra (kurtulmak için) yardım görmezsiniz.
Talat Koçyiğit: Azap size gelmeden önce, Rabbınıza dönün ve O'na teslim olun.
Ziya Kazıcı, Necip Taylan: Size azap gelmezden önce Rabbinize dönün ve O'na teslim olun.
Bir Heyet: Size azap gelip çatmadan önce Rabbinize dönün, O'na teslim olun, sonra size yardım edilmez.
ZUMER SURESİ 54. AYET AÇIKLAMASI

Bismillâhirrahmânirrahîm

Bu âyet-i kerime Kur'ân'ın en önemli âyetlerindendir. Bu âyet, Allah'a ulaşmayı dilemekten başlayarak bütün teslimleri muhtevasına alan bir muhteva taşır.

Ruhun, fizik vücudun, nefsin ve iradenin teslimi birbirinin arkasından gelen teslimlerdir:

  1. (1. safha), Allah'a ulaşmayı dilemekle 3. basamakta başlar. Bu ilk bölümdür ve 7. basamağa kadar devam eder. 7. basamaktan 14. basamağa kadar ise, Allah'a yönelmek 1. safhanın ikinci bölümü olarak devam eder.
  2. Kişi 14. basamakta mürşidine tâbî olur (2. safha).
  3. 21. basamakta ruhun Allah'a ulaşması, ilk teslimdir (3. safha).
  4. 25. basamakta fizik vücudun Allah'a teslimi 2. teslimdir (4. safha).
  5. 26. basamakta nefsin Allah'a teslimi 3. teslimdir (5. safha).
  6. 27. basamakta kişi muhlis olur yani irşad olur (6. safha).
  7. 28. basamağın 4. kademesinde iradenin Allah'a teslimi 4. teslimdir (7. safha). Burada kişi "İrşada memur ve mezun kılındın." cümlesiyle irşad makamının sahibi kılınır.
Zumer Suresinin 54. âyet-i kerimesi, Allah'a yönelmek, Allah'a ulaşmayı dilemek de dahil olmak üzere bütün teslimleri içerir.

İlgili linkler

  • "ZUMER suresi, 54. ayeti" tefsiri (www.kurantefsiri.com)
  • "ZUMER suresi, 54. ayeti" için 30 farklı Türkçe mealleri kıyasla
  • Hidayet ayetleri: 1/FÂTİHA-6, 2/BAKARA-18, 2/BAKARA-27, 2/BAKARA-46, 2/BAKARA-120, 2/BAKARA-156, 2/BAKARA-157, 2/BAKARA-213, 3/ÂLİ İMRÂN-20, 3/ÂLİ İMRÂN-73, 3/ÂLİ İMRÂN-101, 4/NİSÂ-58, 4/NİSÂ-175, 5/MÂİDE-16, 5/MÂİDE-35, 6/EN'ÂM-36, 6/EN'ÂM-87, 6/EN'ÂM-88, 6/EN'ÂM-154, 7/A'RÂF-40, 7/A'RÂF-181, 10/YÛNUS-7, 10/YÛNUS-25, 10/YÛNUS-26, 10/YÛNUS-35, 11/HÛD-29, 12/YÛSUF-108, 13/RA'D-21, 13/RA'D-22, 13/RA'D-25, 13/RA'D-27, 13/RA'D-36, 16/NAHL-9, 16/NAHL-121, 17/İSRÂ-15, 18/KEHF-17, 18/KEHF-110, 20/TÂHÂ-75, 20/TÂHÂ-82, 22/HACC-24, 23/MU'MİNÛN-60, 24/NÛR-42, 25/FURKÂN-57, 25/FURKÂN-71, 26/ŞUARÂ-78, 28/KASAS-56, 29/ANKEBÛT-5, 29/ANKEBÛT-23, 29/ANKEBÛT-26, 29/ANKEBÛT-69, 30/RÛM-8, 30/RÛM-31, 31/LOKMÂN-15, 32/SECDE-13, 32/SECDE-24, 33/AHZÂB-21, 34/SEBE-6, 35/FÂTIR-18, 38/SÂD-44, 39/ZUMER-17, 39/ZUMER-18, 39/ZUMER-23, 39/ZUMER-54, 40/MU'MİN-13, 40/MU'MİN-38, 40/MU'MİN-66, 41/FUSSİLET-33, 41/FUSSİLET-54, 42/ŞÛRÂ-13, 42/ŞÛRÂ-47, 43/ZUHRÛF-14, 47/MUHAMMED-5, 50/KAF-8, 51/ZÂRİYÂT-50, 70/MEÂRİC-32,