Anasayfa
 
ABESE (080)
ÂDİYÂT (100)
AHKÂF (046)
AHZÂB (033)
A'LÂ (087)
ALAK (096)
ÂLİ İMRÂN (003)
ANKEBÛT (029)
A'RÂF (007)
ASR (103)
BAKARA (002)
BELED (090)
BEYYİNE (098)
BURÛC (085)
CÂSİYE (045)
CİNN (072)
CUMA (062)
DUHÂ (093)
DUHÂN (044)
EN'ÂM (006)
ENBİYÂ (021)
ENFÂL (008)
FÂTIR (035)
FÂTİHA (001)
FECR (089)
FELAK (113)
FETİH (048)
FÎL (105)
FURKÂN (025)
FUSSİLET (041)
GÂŞİYE (088)
HACC (022)
HADÎD (057)
HÂKKA (069)
HAŞR (059)
HİCR (015)
HUCURÂT (049)
HÛD (011)
HUMEZE (104)
İBRÂHÎM (014)
İHLÂS (112)
İNFİTÂR (082)
İNSÂN (DEHR) (076)
İNŞİKAK (084)
İNŞİRÂH (ŞERH) (094)
İSRÂ (017)
KADR (KADİR) (097)
KAF (050)
KÂFİRÛN (109)
KALEM (068)
KAMER (054)
KÂRİA (101)
KASAS (028)
KEHF (018)
KEVSER (108)
KIYÂME (075)
KUREYŞ (106)
LEYL (092)
LOKMÂN (031)
MÂİDE (005)
MÂÛN (107)
MEÂRİC (070)
MERYEM (019)
MUCÂDELE (058)
MUDDESSİR (074)
MUHAMMED (047)
MULK (067)
MU'MİN (040)
MU'MİNÛN (023)
MUMTEHİNE (060)
MUNÂFİKÛN (063)
MURSELÂT (077)
MUTAFFİFÎN (083)
MUZZEMMİL (073)
NAHL (016)
NÂS (114)
NASR (110)
NÂZİÂT (079)
NEBE (078)
NECM (053)
NEML (027)
NİSÂ (004)
NÛH (071)
NÛR (024)
RA'D (013)
RAHMÂN (055)
RÛM (030)
SÂD (038)
SAFF (061)
SÂFFÂT (037)
SEBE (034)
SECDE (032)
ŞEMS (091)
ŞUARÂ (026)
ŞÛRÂ (042)
TÂHÂ (020)
TAHRÎM (066)
TALÂK (065)
TÂRIK (086)
TEBBET (MESED) (111)
TEGÂBUN (064)
TEKÂSUR (102)
TEKVÎR (081)
TEVBE (009)
TÎN (095)
TÛR (052)
VÂKIA (056)
YÂSÎN (036)
YÛNUS (010)
YÛSUF (012)
ZÂRİYÂT (051)
ZİLZÂL (099)
ZUHRÛF (043)
ZUMER (039)
Kuran-ı Kerim Tefsiri
Görsel Eserler Kitapları Hayatı
Görsel Eserler
Ana sayfa » Görsel Eserler


Biz Bu Devrin İmamıyız.
Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım! Allah’a sonsuz hamd ve şükrederiz ki; bir defa daha Allah’ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. E... (08.06.2010)
Biz Sizi Mutluluğa Ulaştıracak Olan Bu Devrin İmamıyız.
Mutluluk, yaşamın vazgeçilmez bir parçasıdır sevgili kardeşlerim. Yüce Rabbimiz, bütün insanları mutlu olsunlar diye yaratmıştır. Neden böyle söylü... (30.06.2008)
Biz Allah'ın Temsilcisiyiz.
Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım! Biliniz ki hepiniz mutlu olasınız diye yaratıldınız. Bunun hem vasıfları hem anahtarları size Al... (19.05.2008)
Dînlerin Birleşmesi, Allah'ın Bize Verdiği Bir Vazifedir. Mutlaka Gerçekleştirilecektir.
Sevgili kardeşlerim! Öyle bir dünyada yaşıyoruz ki; şeytan ve onun avanesi bütün dünyada hâkimiyeti ele geçirmişler ve insanlar kötü niyetlerin kasır... (13.05.2008)
Mürşidsiz Allah'a Ulaşılamaz!
"Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım! Allahû Tealâ’nın huzurunda bir defa daha sizlerle birlikte olmak Allah’ın bir büyük ni’meti. Bu... (18.11.2010)
Takva Nedir?
Takva, lügat mânâsı itibarıyla çekinmek, sakınmak, korkmak anlamına gelir. Ama tasavvuf açısından takvayı incelediğimiz zaman, takvanın manevî tekâmü... (17.02.2010)
Allah'a Ulaşmak Var Ya! İşte O, Hidayettir. Hidayeti Dileyin. Dileyin ki Allah Size Hidayet Etsin.
Allahû Tealâ’ya çok hamdetmemiz, şükretmemiz gerekir ki; Yüce Rabbimiz bizleri insan olarak yaratmış. Kâinatta sadece bir tek mahlûk; insan, Allah’ın... (20.01.2010)
Kur'ân-ı Kerim'de de, Tevrat'ta da, İncil'de de 7 Safha ve 4 Teslim Farz Kılınmıştır.
İnsan ki; Allah sadece ona ruhundan üfürmüştür. Bir nefs ve bir fizik vücuttan oluşan bir ikiliyi, Allahû Tealâ ona ruh üfürerek üçlü haline getirmiş... (06.01.2010)
A'râf Suresinin 40.Âyet-i Kerimesi
Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım! Allah’a sonsuz hamd ve şükrederiz ki; bir defa daha Allah’ın bir âyetlerin sırları konusundaki s... (30.07.2008)
Ankebût Suresinin 45.Âyet-i Kerimesi
Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım! Allah’a sonsuz hamd ve şükrederiz ki; bir defa daha Allah’ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. K... (23.07.2008)
Ankebût Suresinin 5, 6 ve 7.Âyet-i Kerimeleri
Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım! Allah’a sonsuz hamd ve şükrederiz ki; bir defa daha Allah’ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. K... (16.07.2008)
Âli İmrân Suresinin 190 ve 191. Âyet-i Kerimelerindeki Sır
Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım! Allah’a sonsuz hamd ve şükrederiz ki; bir defa daha Allahû Tealâ bizleri bir zikir sohbetinde bi... (09.07.2008)
Allah İçin Yaşayın!
Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım! Allah’a sonsuz hamd ve şükrederiz ki; bir defa daha Allah’ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Y... (13.11.2010)
Mutlu Edin ki Mutlu Olasınız!
Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım! Allah’a sonsuz hamd ve şükrederiz ki, bir defa daha Allah'tan bahsetmek üzere Allah’ın bir s... (27.10.2010)
Kötülüğü İyilikle Söndürünüz.
Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım! Allah’a sonsuz hamd ve şükrederiz ki, bir defa daha Allah’ın bir zikir sohbetinde Yüce Rabbimiz ... (20.10.2010)
Mutluluk mu? O Sizin Elinizde...
Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım! Allah’a sonsuz hamd ve şükrederiz ki; bir defa daha Allah’ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. K... (15.07.2008)
İnsan Allah'a En Yakın Mahlûktur.
Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım! Allah’a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah’ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. A... (06.11.2010)
Ya Allah'ın Yolundasınız, Ya da Şeytanın
Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım! Allah’a sonsuz hamd ve şükrederiz ki, bir defa daha Allah’ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. ... (13.10.2010)
Allah'ı Zikreden Kişi Mutlu Olan Kişidir.
Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım! Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki, bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlik... (06.10.2010)
Kalbi Allah'a Dönenler Mutludurlar.
Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım! Allah’a sonsuz hamd ve şükrederiz ki, bir defa daha Allah’ın bir zikir sohbetinde sizlerle birli... (22.09.2010)


e-bülten üyeliği
Kuran-ı Kerim Tefsiri

Kur'an-ı Kerim Lafzı ve Ruhu isimli İmam İskender Ali MİHR tefsirini bilgisayarınıza download etmek için burayı tıklayınız. 
Kuran-ı Kerim Tefsiri

Hidayet bugünkü din adamları tarafından nasıl gizlenmiş ve saptırılmıştır? İmam İskender Ali Mihr'in 19 cilt, 8.515 sayfalık kelime kelime açıklamalı Kur'an tefsirinde Kur'an hakikatlerini lafzı ve ruhuyla öğrenebilirsiniz. 
Son Kitabı
Kur'an'daki İslam Tasavvuf ve Mutluluk