Anasayfa
 
ABESE (080)
ÂDİYÂT (100)
AHKÂF (046)
AHZÂB (033)
A'LÂ (087)
ALAK (096)
ÂLİ İMRÂN (003)
ANKEBÛT (029)
A'RÂF (007)
ASR (103)
BAKARA (002)
BELED (090)
BEYYİNE (098)
BURÛC (085)
CÂSİYE (045)
CİNN (072)
CUMA (062)
DUHÂ (093)
DUHÂN (044)
EN'ÂM (006)
ENBİYÂ (021)
ENFÂL (008)
FÂTIR (035)
FÂTİHA (001)
FECR (089)
FELAK (113)
FETİH (048)
FÎL (105)
FURKÂN (025)
FUSSİLET (041)
GÂŞİYE (088)
HACC (022)
HADÎD (057)
HÂKKA (069)
HAŞR (059)
HİCR (015)
HUCURÂT (049)
HÛD (011)
HUMEZE (104)
İBRÂHÎM (014)
İHLÂS (112)
İNFİTÂR (082)
İNSÂN (DEHR) (076)
İNŞİKAK (084)
İNŞİRÂH (ŞERH) (094)
İSRÂ (017)
KADR (KADİR) (097)
KAF (050)
KÂFİRÛN (109)
KALEM (068)
KAMER (054)
KÂRİA (101)
KASAS (028)
KEHF (018)
KEVSER (108)
KIYÂME (075)
KUREYŞ (106)
LEYL (092)
LOKMÂN (031)
MÂİDE (005)
MÂÛN (107)
MEÂRİC (070)
MERYEM (019)
MUCÂDELE (058)
MUDDESSİR (074)
MUHAMMED (047)
MULK (067)
MU'MİN (040)
MU'MİNÛN (023)
MUMTEHİNE (060)
MUNÂFİKÛN (063)
MURSELÂT (077)
MUTAFFİFÎN (083)
MUZZEMMİL (073)
NAHL (016)
NÂS (114)
NASR (110)
NÂZİÂT (079)
NEBE (078)
NECM (053)
NEML (027)
NİSÂ (004)
NÛH (071)
NÛR (024)
RA'D (013)
RAHMÂN (055)
RÛM (030)
SÂD (038)
SAFF (061)
SÂFFÂT (037)
SEBE (034)
SECDE (032)
ŞEMS (091)
ŞUARÂ (026)
ŞÛRÂ (042)
TÂHÂ (020)
TAHRÎM (066)
TALÂK (065)
TÂRIK (086)
TEBBET (MESED) (111)
TEGÂBUN (064)
TEKÂSUR (102)
TEKVÎR (081)
TEVBE (009)
TÎN (095)
TÛR (052)
VÂKIA (056)
YÂSÎN (036)
YÛNUS (010)
YÛSUF (012)
ZÂRİYÂT (051)
ZİLZÂL (099)
ZUHRÛF (043)
ZUMER (039)
Kuran-ı Kerim Tefsiri
Görsel Eserler Kitapları Hayatı
İlmi Ledûn Ne Demektir? Kimlere Verilir?
Ana sayfa » Görsel Eserler » Unutulan İslam Kavramları » İlmi Ledûn Ne Demektir? Kimlere Verilir?
İlmi Ledûn Ne Demektir? Kimlere Verilir?, 05.06.2008
İlmi Ledûnun En üst Mertebesi, Allah'ın Zat'ını Görmektir.

İlmi ledûn; Allah’ın herkese nasip etmediği, ancak Allah ile tezekkür etmek imkânının sahiplerine verilen gizli bir ilimdir.

Peygamber Efendimiz (S.A.V)bu ilmin bütününe vakıftı sevgili kardeşlerim. O’ndan sonra Allah’ın kalp gözleri açık evliyaları da İlmi ledûna vakıf olmuşlardır.

İlmi ledûnun en üst mertebesi Allah’ın Zat’ını görmektir.

Allah’ın Zat’ı kalp gözüyle görülebilir. Bu göz, bütün insanlarda vardır ama kişi lâyık olduğu takdirde Allahû Tealâ tarafından açılır. Kişi o zaman görmeye başlar.

Kim ilmi ledûna sahipse o, Allah ile her an konuşabilmek yetkisinin de sahibi kılınmıştır.

Allahû Tealâ peygamberlerin dışındakilere de kitap yazdırır sevgili kardeşlerim. Marifetnâme bunlardan bir tanesidir. Mevlâna’nın elindeki kitap da gene Allahû Tealâ’nın yazdırdığı bir kitaptır. Ama bir peygambere Allah’ın indirdiği kitapla peygamber olmayan bir velîye indirilen kitap, temelde çok büyük bir farklılık gösterir. Peygamberlere indirilen kitaplar şeriat kitabıdır. Tevrat da, İncil de, Kur’ân-ı Kerim de bir şeriat kitabıdır. Yani bütün insanların uymaları lâzımgelen temel kanunları, kaideleri bütünüyle içerir. Oradaki emirlere uymayan, Allah’a karşı gelir.

Ama Allah’ın peygamber olmayan resûllerine ve onun dışında üst seviyeli evliyasına yazdırdığı kitaplar, insanların uymaları gereken kaideleri ihtiva etmez. Onlar sadece sohbet kitaplarıdır.

İlmi ledûn Allah’ın bir ni’metidir. Herkese verilmez. Herkesin kalp gözünü Allah açmaz. Açtığı zaman da o kişinin seviyesine göre herkese ayrı bir ikramı vardır.

İnsanlar hem bilmezler hem de yanlışları müdafaa ederler. Bilen, sadece görendir. Gören, bu yetkinin sahibi değildir. Bu yetki Allah’ındır. Allah ona kalp gözünü açarak bu yetkiyi bu dünya hayatını yaşadığı sürece vermiştir. Sadece 7 kat gökleri görmek, bütün bu muhtevayı görmek ve neticede Allah’ın Zat’ını görmek devrin imamının temel vasfıdır. Hiç kimse bunları görmeden devrin imamlığına Allahû Tealâ tarafından tayin edilmez. Bu Allah’ın kâinattaki en büyük lütfudur.

İlmi ledûn deyince bunun mânâsının derinliklerini, ümit ediyoruz ki anlamışsınızdır. İlmi ledûnun standartları içine göğün 7 katını gördükten sonra en önemli olan unsur girer.  O yoksa sonuç yoktur: Kalp gözüyle Allah’ın Zat’ını görmek, rüyetullah olmak...

Allahû Tealâ’nın bütün güzellikleri üzerinize olsun. Allahû Tealâ hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırsın sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım.

İlmi ledûnundan dileyip de buna lâyık olmak için çalışanlara da Allahû Tealâ nasip etsin. Allah hepinizden razı olsun.

İmam İskender Ali  M İ H R

İlmi Ledûn Ne Demektir? Kimlere Verilir?
Ana sayfa » Görsel Eserler » Unutulan İslam Kavramları » İlmi Ledûn Ne Demektir? Kimlere Verilir?
 • Mürşidsiz Allah'a Ulaşılamaz! 18.11.2010
 • Takva Nedir? 17.02.2010
 • Allah'a Ulaşmak Var Ya! İşte O, Hidayettir. Hidayeti Dileyin. Dileyin ki Allah Size Hidayet Etsin. 20.01.2010
 • Kur'ân-ı Kerim'de de, Tevrat'ta da, İncil'de de 7 Safha ve 4 Teslim Farz Kılınmıştır. 06.01.2010
 • Ruh ve Seyri Sulûk 28.07.2008
 • Tayyi Mekân Nedir? 24.07.2008
 • Fitne, Katlden Beterdir. 17.07.2008
 • Allah'a Hizmet 03.07.2008
 • Zikir, Nefsin Kalbine Allah'ın Nurlarının Girmesini Sağlar. 01.07.2008
 • Bütün Dînler İçin Tek Şeriat; 7 Safha ve 4 Teslim 26.06.2008
 • Zikir, Devamlı Bir İbadettir. Zikretmediğiniz Sürece Derecat Kaybedersiniz. 16.06.2008
 • Af ve Mağfiret 12.06.2008
 • İlmi Ledûn Ne Demektir? Kimlere Verilir? 05.06.2008
 • İrşad-Mürşid 22.05.2008
 • Ruh, Allah'ın Emrindendir ve Allah'ı Özlemektedir. 15.05.2008
 • Zikir, "Allah" Kelimesini Sesli ya da Sessiz Tekrar etmektir. 12.05.2008
 • İnsanın Yaratılış Sebebi Nedir? 08.05.2008
 • Adalet, Hakkın Hak Sahibine Teslim Edilmesidir. 01.05.2008
 • Hacet Namazı- Sizi Allah'a Ulaştıracak Olan Vesileyi Allah'tan İsteyin. 28.04.2008
 • Cüz'i İrade, Küllî İrade ve İlâhî İrade 10.04.2008
 • Mürşid ve İrşad 03.04.2008
 • İslâm, 14 Asır Sonra Bugün Bir Büyük Bi'dat Karanlığına Hapsedilmiştir., 25.03.2008
 • Peygamber Efendimiz (S.A.V) ve Sahâbenin Yaşadığı İslâm 20.03.2008
 • Nebî Resûl - Mevlid Kandili Sohbeti 19.03.2008
 • 14 Asır Evvel Yaşanan İslâm, Neden Bugün Yaşanamıyor? 17.03.2008
 • Vuslat Nedir? Kimler Vuslata Erenlerdir? 26.02.2008
 • Dîn, Emanetlerin Sahibi Olan Allah'a Teslimini İçerir. 18.02.2008
 • Ashab-ı Meşeme, Ashab-ı Meymene ve Sabikûn 08.01.2008
 • Resûl ve Nebî 01.01.2008


 • e-bülten üyeliği
  Kuran-ı Kerim Tefsiri

  Kur'an-ı Kerim Lafzı ve Ruhu isimli İmam İskender Ali MİHR tefsirini bilgisayarınıza download etmek için burayı tıklayınız. 
  Kuran-ı Kerim Tefsiri

  Hidayet bugünkü din adamları tarafından nasıl gizlenmiş ve saptırılmıştır? İmam İskender Ali Mihr'in 19 cilt, 8.515 sayfalık kelime kelime açıklamalı Kur'an tefsirinde Kur'an hakikatlerini lafzı ve ruhuyla öğrenebilirsiniz. 
  Son Kitabı
  Kur'an'daki İslam Tasavvuf ve Mutluluk